open access

Vol 2, No 7 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-07-04
Get Citation

Ocena związku stężeń immunoglobuliny E z markerami aktywacji krzepnięcia i parametrami lipidowymi u osób z ostrym zawałem serca

Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski, Robert Bujak, Ewa Żekanowska, Piotr Sobański, Jacek Kubica, Joanna Dudziak, Danuta Karasek, Piotr Małyszka, Wojciech Balak i Krzysztof Demidowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):309-316.

open access

Vol 2, No 7 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-07-04

Abstract


Wstęp: Tworzenie skrzepliny jest momentem krytycznym w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych. Celem niniejszej pracy była ocena związku immunoglobuliny E (IgE) z wybranymi markerami aktywacji trombinogenezy, fibrynolizy, uszkodzenia śródbłonka i parametrami lipidowymi oraz ocena roli IgE jako ewentualnego współuczestnika procesu miażdżycowo-zakrzepowego.
Metody: Badanie przeprowadzono u 80 chorych z ostrym zawałem serca. Stężenia parametrów lipidowych, lipoproteiny(a), markerów generacji trombiny (TAT, AT III), markerów fibrynolizy (tPA:Ag, PAI-I:Ag, PAP, D-dimery) i uszkodzenia śródbłonka (czynnik von Willebranda) oznaczano we krwi pobranej bezpośrednio po przyjęciu do szpitala oraz przed rozpoczęciem leczenia.
Wyniki: U chorych z ostrym zawałem serca, ze stężeniem IgE powyżej 100 kU/l stwierdzono statystycznie istotny dodatni związek log (IgE) ze stężeniem LDL (p < 0,05) i lipoproteiny(a) (p < 0,02) oraz ujemny z HDL (p < 0,02). Pominięcie pacjentów ze stężeniem IgE poniżej 150 kU/l wzmocniło siłę korelacji log (IgE) z LDL (p < 0,002) i lipoproteiną(a) (p < 0,01) i wykazało istotny związek IgE z TAT (p < 0,001), AT III (p < 0,002) i D-dimerami (p < 0,05). Zarówno 7., 14., jak i 40. dnia po zawale utrzymywała się dodatnia znamienna korelacja przyrostów stężeń IgE z przyrostami stężeń TAT (p < 0,02).
Wnioski: U osób z ostrym zawałem serca stwierdza się istotny wzrost stężeń osoczowych markerów trombinogenezy i aktywacji fibrynolizy. Obserwowana dodatnia korelacja stężeń IgE powyżej 100 kU/l z markerami wewnątrznaczyniowej aktywacji trombinogenezy, parametrami lipidowymi i lipoproteiną(a) o wzrastającej istotności wraz ze wzrostem stężenia IgE oraz utrzymująca się dodatnia znamienna korelacja przyrostów stężeń IgE z przyrostami stężeń TAT po zawale mogą świadczyć o współuczestniczeniu IgE w procesie miażdżycowo-zakrzepowym. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 309-316)

Abstract


Wstęp: Tworzenie skrzepliny jest momentem krytycznym w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych. Celem niniejszej pracy była ocena związku immunoglobuliny E (IgE) z wybranymi markerami aktywacji trombinogenezy, fibrynolizy, uszkodzenia śródbłonka i parametrami lipidowymi oraz ocena roli IgE jako ewentualnego współuczestnika procesu miażdżycowo-zakrzepowego.
Metody: Badanie przeprowadzono u 80 chorych z ostrym zawałem serca. Stężenia parametrów lipidowych, lipoproteiny(a), markerów generacji trombiny (TAT, AT III), markerów fibrynolizy (tPA:Ag, PAI-I:Ag, PAP, D-dimery) i uszkodzenia śródbłonka (czynnik von Willebranda) oznaczano we krwi pobranej bezpośrednio po przyjęciu do szpitala oraz przed rozpoczęciem leczenia.
Wyniki: U chorych z ostrym zawałem serca, ze stężeniem IgE powyżej 100 kU/l stwierdzono statystycznie istotny dodatni związek log (IgE) ze stężeniem LDL (p < 0,05) i lipoproteiny(a) (p < 0,02) oraz ujemny z HDL (p < 0,02). Pominięcie pacjentów ze stężeniem IgE poniżej 150 kU/l wzmocniło siłę korelacji log (IgE) z LDL (p < 0,002) i lipoproteiną(a) (p < 0,01) i wykazało istotny związek IgE z TAT (p < 0,001), AT III (p < 0,002) i D-dimerami (p < 0,05). Zarówno 7., 14., jak i 40. dnia po zawale utrzymywała się dodatnia znamienna korelacja przyrostów stężeń IgE z przyrostami stężeń TAT (p < 0,02).
Wnioski: U osób z ostrym zawałem serca stwierdza się istotny wzrost stężeń osoczowych markerów trombinogenezy i aktywacji fibrynolizy. Obserwowana dodatnia korelacja stężeń IgE powyżej 100 kU/l z markerami wewnątrznaczyniowej aktywacji trombinogenezy, parametrami lipidowymi i lipoproteiną(a) o wzrastającej istotności wraz ze wzrostem stężenia IgE oraz utrzymująca się dodatnia znamienna korelacja przyrostów stężeń IgE z przyrostami stężeń TAT po zawale mogą świadczyć o współuczestniczeniu IgE w procesie miażdżycowo-zakrzepowym. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 309-316)
Get Citation

Keywords

zawał serca; immunoglobulina E; lipidy; markery trombinogenezy

About this article
Title

Ocena związku stężeń immunoglobuliny E z markerami aktywacji krzepnięcia i parametrami lipidowymi u osób z ostrym zawałem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 7 (2007)

Pages

309-316

Published online

2007-07-04

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):309-316.

Keywords

zawał serca
immunoglobulina E
lipidy
markery trombinogenezy

Authors

Władysław Sinkiewicz
Jan Błażejewski
Robert Bujak
Ewa Żekanowska
Piotr Sobański
Jacek Kubica
Joanna Dudziak
Danuta Karasek
Piotr Małyszka
Wojciech Balak i Krzysztof Demidowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl