Vol 2, No 7 (2007)

Date published: 2007-07-04

Table of Contents

open access

Review Papers

Od patofizjologii do terapii - rola antagonistów receptora angiotensynowego AT1 w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Adam Sukiennik, Marek Koziński i Władysław Sinkiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):265-275.

Ezetymib - nowe perspektywy leczenia hipolipemizującego

Piotr Jankowski, Magdalena Loster i Kalina Kawecka-Jaszcz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):285-291.

Czy wzorzec konsumpcji alkoholu ma wpływ na układ sercowo-naczyniowy?

Władysław Sinkiewicz, Joanna Dudziak, Aldona Kubica i Magdalena Papke

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):292-296.
Case Reports

Optymalizacja opóźnienia międzykomorowego (VV delay) w stymulatorach dwukomorowych za pomocą elektrokardiografii wewnątrzsercowej

Kinga Gościńska-Bis, Bogusław Grzegorzewski, Mario Migschitz, Jarosław Bis i Włodzimierz Kargul

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):317-323.
Prace badawcze

Poprawa kurczliwości po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego w rocznej obserwacji - znaczenie oceny żywotności mięśnia sercowego

Małgorzata Knapp, Włodzimierz J. Musiał, Anna Lisowska i Tomasz Hinrle

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):303-308.

Ocena związku stężeń immunoglobuliny E z markerami aktywacji krzepnięcia i parametrami lipidowymi u osób z ostrym zawałem serca

Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski, Robert Bujak, Ewa Żekanowska, Piotr Sobański, Jacek Kubica, Joanna Dudziak, Danuta Karasek, Piotr Małyszka, Wojciech Balak i Krzysztof Demidowicz

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):309-316.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii

Oderwanie się sztucznej zastawki mitralnej

Barbara Brzezińska

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):324-325.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl