open access

Vol 2, No 7 (2007)
Review paper
Published online: 2007-07-04
Get Citation

Zmniejszenie dolegliwości dławicowych, wzrost tolerancji wysiłku oraz poprawa perfuzji i funkcji lewej komory serca po leczeniu trimetazydyną

Jarosław Wasilewski
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):297-302.

open access

Vol 2, No 7 (2007)
Review Papers
Published online: 2007-07-04

Abstract

Większość energii serce uzyskuje ze spalania wolnych kwasów tłuszczowych. W przewlekle niedokrwionym mięśniu sercowym trimetazydyna zwiększa produkcję trifosforanu adenozyny (ATP) w procesie utleniania glukozy. Cytoprotekcyjne działanie trimetazydyny na poziomie komórkowym powoduje zwiększenie gromadzenia radioznacznika w scyntygrafii perfuzyjnej, czemu towarzyszy poprawa pracy serca, w tym wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością wieńcową klinicznym wykładnikiem optymalizacji produkcji ATP jest zmniejszenie nasilenia dolegliwości dławicowych i poprawa tolerancji wysiłku. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 297-302)

Abstract

Większość energii serce uzyskuje ze spalania wolnych kwasów tłuszczowych. W przewlekle niedokrwionym mięśniu sercowym trimetazydyna zwiększa produkcję trifosforanu adenozyny (ATP) w procesie utleniania glukozy. Cytoprotekcyjne działanie trimetazydyny na poziomie komórkowym powoduje zwiększenie gromadzenia radioznacznika w scyntygrafii perfuzyjnej, czemu towarzyszy poprawa pracy serca, w tym wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością wieńcową klinicznym wykładnikiem optymalizacji produkcji ATP jest zmniejszenie nasilenia dolegliwości dławicowych i poprawa tolerancji wysiłku. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 297-302)
Get Citation

Keywords

trimetazydyna; choroba niedokrwienna serca; frakcja wyrzutowa lewej komory; SPECT

About this article
Title

Zmniejszenie dolegliwości dławicowych, wzrost tolerancji wysiłku oraz poprawa perfuzji i funkcji lewej komory serca po leczeniu trimetazydyną

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 7 (2007)

Article type

Review paper

Pages

297-302

Published online

2007-07-04

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):297-302.

Keywords

trimetazydyna
choroba niedokrwienna serca
frakcja wyrzutowa lewej komory
SPECT

Authors

Jarosław Wasilewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl