open access

Vol 2, No 7 (2007)
Review paper
Published online: 2007-07-04
Get Citation

Ezetymib - nowe perspektywy leczenia hipolipemizującego

Piotr Jankowski, Magdalena Loster i Kalina Kawecka-Jaszcz
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):285-291.

open access

Vol 2, No 7 (2007)
Review Papers
Published online: 2007-07-04

Abstract

W praktyce klinicznej nadal często nie osiąga się celów terapeutycznych dotyczących leczenia hipolipemizującego w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca. Stosowanie nawet maksymalnych dawek statyn nie gwarantuje dobrej kontroli hipercholesterolemii u wszystkich chorych. Dlatego trwają poszukiwania nowych preparatów obniżających stężenie cholesterolu. Takim lekiem jest ezetymib, który hamuje wchłanianie cholesterolu w jelitach. Stosowany u osób z hipercholesterolemią powoduje istotne obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL. Dzięki wynikom dużych randomizowanych badań klinicznych spore nadzieje wiąże się z połączeniem ezetymibu z innymi lekami hipolipemizującymi, zwłaszcza statynami. Połączenie ezetymibu z simwastatyną i atorwastatyną okazuje się skuteczniejsze niż monoterapia statyną w obniżaniu stężenia cholesterolu oraz osiąganiu docelowego stężenia terapeutycznego. Ponadto udowodniono większą skuteczność terapii skojarzonej simwastatyny z ezetymibem w porównaniu z monoterapią najskuteczniejszą ze stosowanych obecnie statyn - rosuwastatyną. Redukcja dawki statyny, dzięki dołączeniu do terapii ezetymibu, pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem dużych dawek tych leków. Wyniki opublikowanych dotychczas badań sugerują, że ezetymib jest lekiem bezpiecznym, a jego jednoczesne podawanie ze statyną nie zwiększa ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby czy mięśni. Należy uznać, że stosowanie ezetymibu daje nowe możliwości postępowania u pacjentów wymagających leczenia hipolipemizującego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 285-291)

Abstract

W praktyce klinicznej nadal często nie osiąga się celów terapeutycznych dotyczących leczenia hipolipemizującego w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca. Stosowanie nawet maksymalnych dawek statyn nie gwarantuje dobrej kontroli hipercholesterolemii u wszystkich chorych. Dlatego trwają poszukiwania nowych preparatów obniżających stężenie cholesterolu. Takim lekiem jest ezetymib, który hamuje wchłanianie cholesterolu w jelitach. Stosowany u osób z hipercholesterolemią powoduje istotne obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL. Dzięki wynikom dużych randomizowanych badań klinicznych spore nadzieje wiąże się z połączeniem ezetymibu z innymi lekami hipolipemizującymi, zwłaszcza statynami. Połączenie ezetymibu z simwastatyną i atorwastatyną okazuje się skuteczniejsze niż monoterapia statyną w obniżaniu stężenia cholesterolu oraz osiąganiu docelowego stężenia terapeutycznego. Ponadto udowodniono większą skuteczność terapii skojarzonej simwastatyny z ezetymibem w porównaniu z monoterapią najskuteczniejszą ze stosowanych obecnie statyn - rosuwastatyną. Redukcja dawki statyny, dzięki dołączeniu do terapii ezetymibu, pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem dużych dawek tych leków. Wyniki opublikowanych dotychczas badań sugerują, że ezetymib jest lekiem bezpiecznym, a jego jednoczesne podawanie ze statyną nie zwiększa ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby czy mięśni. Należy uznać, że stosowanie ezetymibu daje nowe możliwości postępowania u pacjentów wymagających leczenia hipolipemizującego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 285-291)
Get Citation

Keywords

leki hipolipemizujące; hipercholesterolemia; ryzyko sercowo-naczyniowe; prewencja

About this article
Title

Ezetymib - nowe perspektywy leczenia hipolipemizującego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 7 (2007)

Article type

Review paper

Pages

285-291

Published online

2007-07-04

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(7):285-291.

Keywords

leki hipolipemizujące
hipercholesterolemia
ryzyko sercowo-naczyniowe
prewencja

Authors

Piotr Jankowski
Magdalena Loster i Kalina Kawecka-Jaszcz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl