open access

Vol 2, No 9 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Leczenie inhibitorami ACE: skuteczność w zapobieganiu napadom migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej

Rafał Dąbrowski, Cezary Sosnowski, Agnieszka Jankowska, Grzegorz Religa, Ilona Kowalik i Hanna Szwed
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):440-447.

open access

Vol 2, No 9 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-09-07

Abstract


Wstęp: Migotanie przedsionków (AF) jest jednym z najczęstszych powikłań po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). Celem badania była ocena możliwych czynników predykcyjnych i określenie sposobu zapobiegania napadom AF po operacji kardiochirurgicznej.
Metody: Retrospektywnej analizie klinicznej i statystycznej poddano dane 217 pacjentów po operacji tętnic wieńcowych.
Wyniki: Migotanie przedsionków wystąpiło u 28% (61/217) pacjentów. W analizie jednoczynnikowej chorzy z AF byli starsi (p = 0,0033), mieli dłuższy wywiad choroby wieńcowej (p = 0,0417) i więcej osób z tej grupy miało wszczepione ponad 3 pomosty aortalno-wieńcowe (p < 0,05). Niska frakcja wyrzutowa (< 40%) również stanowiła czynnik ryzyka wystąpienia arytmii (p < 0,0001). W wieloczynnikowej analizie regresji określono dwa niezależne czynniki predykcyjne AF: brak leczenia inhibitorami ACE przed operacją (p = 0,0005) i wiek powyżej 60 lat (p < 0,01). Średnia częstość akcji serca pacjentów z AF po operacji była wyższa: 115 ± ± 34 vs. 78 ± 21/min (p < 0,0005). U chorych leczonych inhibitorami ACE przed operacją i po niej częstość występowania AF była mniejsza niż u osób, u których nie stosowano takiej terapii: odpowiednio 8% vs. 48% (p < 0,0001 ) i 4% vs. 61% (p < 0,0001). Leczenie betablokerami przed zabiegiem operacyjnym i po nim wpływało na obniżenie częstotliwości występowania AF: odpowiednio do 23% vs. 75% (p < 0,001) i 19% vs. 96% (p < 0,0001).
Wnioski: Ważnymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia pooperacyjnego napadu AF są: brak leczenia inhibitorami ACE przed operacją, zaawansowany wiek, niska frakcja wyrzutowa, wysoka pooperacyjna częstość akcji serca, długi wywiad choroby wieńcowej oraz liczba wykonanych pomostów (korelująca z długością trwania zabiegu operacyjnego). Leczenie inhibitorami ACE może być skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu AF. Terapia oparta na zmiennych indywidualnych jest istotna dla właściwego leczenia i zmniejszenia ryzyka arytmii. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 440–447)

Abstract


Wstęp: Migotanie przedsionków (AF) jest jednym z najczęstszych powikłań po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). Celem badania była ocena możliwych czynników predykcyjnych i określenie sposobu zapobiegania napadom AF po operacji kardiochirurgicznej.
Metody: Retrospektywnej analizie klinicznej i statystycznej poddano dane 217 pacjentów po operacji tętnic wieńcowych.
Wyniki: Migotanie przedsionków wystąpiło u 28% (61/217) pacjentów. W analizie jednoczynnikowej chorzy z AF byli starsi (p = 0,0033), mieli dłuższy wywiad choroby wieńcowej (p = 0,0417) i więcej osób z tej grupy miało wszczepione ponad 3 pomosty aortalno-wieńcowe (p < 0,05). Niska frakcja wyrzutowa (< 40%) również stanowiła czynnik ryzyka wystąpienia arytmii (p < 0,0001). W wieloczynnikowej analizie regresji określono dwa niezależne czynniki predykcyjne AF: brak leczenia inhibitorami ACE przed operacją (p = 0,0005) i wiek powyżej 60 lat (p < 0,01). Średnia częstość akcji serca pacjentów z AF po operacji była wyższa: 115 ± ± 34 vs. 78 ± 21/min (p < 0,0005). U chorych leczonych inhibitorami ACE przed operacją i po niej częstość występowania AF była mniejsza niż u osób, u których nie stosowano takiej terapii: odpowiednio 8% vs. 48% (p < 0,0001 ) i 4% vs. 61% (p < 0,0001). Leczenie betablokerami przed zabiegiem operacyjnym i po nim wpływało na obniżenie częstotliwości występowania AF: odpowiednio do 23% vs. 75% (p < 0,001) i 19% vs. 96% (p < 0,0001).
Wnioski: Ważnymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia pooperacyjnego napadu AF są: brak leczenia inhibitorami ACE przed operacją, zaawansowany wiek, niska frakcja wyrzutowa, wysoka pooperacyjna częstość akcji serca, długi wywiad choroby wieńcowej oraz liczba wykonanych pomostów (korelująca z długością trwania zabiegu operacyjnego). Leczenie inhibitorami ACE może być skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu AF. Terapia oparta na zmiennych indywidualnych jest istotna dla właściwego leczenia i zmniejszenia ryzyka arytmii. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 440–447)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; zabiegi kardiochirurgiczne; beta-blokery; inhibitory konwertazy angiotensyny

About this article
Title

Leczenie inhibitorami ACE: skuteczność w zapobieganiu napadom migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 9 (2007)

Pages

440-447

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):440-447.

Keywords

migotanie przedsionków
zabiegi kardiochirurgiczne
beta-blokery
inhibitory konwertazy angiotensyny

Authors

Rafał Dąbrowski
Cezary Sosnowski
Agnieszka Jankowska
Grzegorz Religa
Ilona Kowalik i Hanna Szwed

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl