Vol 2, No 9 (2007)

Date published: 2007-09-07

Table of Contents

open access

Case Reports

Wielokrotna ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej u młodej pacjentki z kardiomiopatią przerostową

Abbas Y. Rampurwala i Irmina Gradus-Pizlo

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):448-451.

Prosty przypadek dwuwiązkowego bloku serca. Czy istnieje coś więcej, czego nie widzi nasze oko?

Ethan Levine, Burr Hall i Daniel Kroening

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):452-455.
Historia kardiologii

Willem Einthoven (1860-1927): ojciec elektrokardiografii

Talal Moukabary

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):456-457.
Prace badawcze

Leczenie inhibitorami ACE: skuteczność w zapobieganiu napadom migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej

Rafał Dąbrowski, Cezary Sosnowski, Agnieszka Jankowska, Grzegorz Religa, Ilona Kowalik i Hanna Szwed

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):440-447.
Standardy kardiologiczne

Echokardiografia w praktyce klinicznej. Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007

Jarosław D. Kasprzak, Piotr Hoffman, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Zbigniew Gąsior, Piotr Pruszczyk, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski i Piotr Podolec

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):409-433.
Ostatnie doniesienia

Optymalizacja farmakoterapii w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Gabriel Vorobiof i Ronald G. Schwartz

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(9):435-439.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl