open access

Vol 3, No 1 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Wpływ przedoperacyjnego stosowania kwasu acetylosalicylowego na występowanie krwawienia pooperacyjnego i okołooperacyjnego zawału serca u osób poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Mohammad Hassan Ghaffarinejad, Amir Farjam Fazelifar, Shahram Mohajer Shirvani, Esmaeel Asdaghpoor, Farzad Fazeli, Hamid Reza Bonakdar i Freidoun Noohi
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):35-39.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-20

Abstract


Wstęp: Podjęto próbę oceny wyników klinicznych (śmiertelność, występowanie krwawienia pooperacyjnego i okołooperacyjnego zawału serca) u pacjentów, których poddano pierwszej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, otrzymujących w okresie przedoperacyjnym kwas acetylosalicylowy.
Metoda: Do prospektywnego, randomizowanego badania przeprowadzonego metodą ślepej próby włączono 200 pacjentów, których podzielono na dwie grupy. Osoby z jednej z nich otrzymywały kwas acetylosalicylowy w dawce 80–160 mg, natomiast chorzy z drugiej grupy przyjmowanie tego leku zakończyli przynajmniej 7 dni przed operacją. Pierwotnymi punktami końcowymi badania były: zgon w trakcie hospitalizacji i powikłania związane z krwawieniem (pooperacyjna utrata krwi na oddziale intensywnej opieki medycznej, reoperacja z powodu krwawienia oraz konieczność przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych lub innych preparatów krwiopochodnych). Za wtórny punkt końcowy przyjęto występowanie okołooperacyjnego zawału serca.
Wyniki: Pacjenci leczeni kwasem acetylosalicylowym nie różnili się w zakresie charakterystyki od osób, u których nie wdrożono tej formy terapii. Stwierdzono natomiast istotną różnicę w wielkości pooperacyjnej utraty krwi (608 ± 359,7 ml vs. 483 ± 251,5 ml; p = 0,005) i konieczności przetoczeń masy erytrocytarnej (1,32 ± 0,97 j. vs. 0,94 ± 1,02 j.; p = 0,008). Grupy nie różniły się w zakresie zapotrzebowania na płytki krwi i liczby zgonów szpitalnych oraz częstości reoperacji z powodu krwawienia. Nie wykazano również istotnych statystycznie różnic między grupami w występowaniu rzeczywistego i prawdopodobnego zawału serca (odpowiednio p = 0,24 i p = 0,56) oraz śmiertelności wewnątrzszpitalnej.
Wnioski: Stosowanie kwasu acetylosalicylowego przed operacją zwiększało krwawienie pooperacyjne i konieczność przetoczeń masy erytrocytarnej, nie wpływając na liczbę zgonów, częstość reoperacji i występowanie okołooperacyjnego zawału serca. Zaleca się odstawienie kwasu acetylosalicylowego na 7 dni przed operacją (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 35–39)

Abstract


Wstęp: Podjęto próbę oceny wyników klinicznych (śmiertelność, występowanie krwawienia pooperacyjnego i okołooperacyjnego zawału serca) u pacjentów, których poddano pierwszej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, otrzymujących w okresie przedoperacyjnym kwas acetylosalicylowy.
Metoda: Do prospektywnego, randomizowanego badania przeprowadzonego metodą ślepej próby włączono 200 pacjentów, których podzielono na dwie grupy. Osoby z jednej z nich otrzymywały kwas acetylosalicylowy w dawce 80–160 mg, natomiast chorzy z drugiej grupy przyjmowanie tego leku zakończyli przynajmniej 7 dni przed operacją. Pierwotnymi punktami końcowymi badania były: zgon w trakcie hospitalizacji i powikłania związane z krwawieniem (pooperacyjna utrata krwi na oddziale intensywnej opieki medycznej, reoperacja z powodu krwawienia oraz konieczność przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych lub innych preparatów krwiopochodnych). Za wtórny punkt końcowy przyjęto występowanie okołooperacyjnego zawału serca.
Wyniki: Pacjenci leczeni kwasem acetylosalicylowym nie różnili się w zakresie charakterystyki od osób, u których nie wdrożono tej formy terapii. Stwierdzono natomiast istotną różnicę w wielkości pooperacyjnej utraty krwi (608 ± 359,7 ml vs. 483 ± 251,5 ml; p = 0,005) i konieczności przetoczeń masy erytrocytarnej (1,32 ± 0,97 j. vs. 0,94 ± 1,02 j.; p = 0,008). Grupy nie różniły się w zakresie zapotrzebowania na płytki krwi i liczby zgonów szpitalnych oraz częstości reoperacji z powodu krwawienia. Nie wykazano również istotnych statystycznie różnic między grupami w występowaniu rzeczywistego i prawdopodobnego zawału serca (odpowiednio p = 0,24 i p = 0,56) oraz śmiertelności wewnątrzszpitalnej.
Wnioski: Stosowanie kwasu acetylosalicylowego przed operacją zwiększało krwawienie pooperacyjne i konieczność przetoczeń masy erytrocytarnej, nie wpływając na liczbę zgonów, częstość reoperacji i występowanie okołooperacyjnego zawału serca. Zaleca się odstawienie kwasu acetylosalicylowego na 7 dni przed operacją (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 35–39)
Get Citation

Keywords

kwas acetylosalicylowy; krwawienie pooperacyjne; okołooperacyjny zawał serca

About this article
Title

Wpływ przedoperacyjnego stosowania kwasu acetylosalicylowego na występowanie krwawienia pooperacyjnego i okołooperacyjnego zawału serca u osób poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Pages

35-39

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):35-39.

Keywords

kwas acetylosalicylowy
krwawienie pooperacyjne
okołooperacyjny zawał serca

Authors

Mohammad Hassan Ghaffarinejad
Amir Farjam Fazelifar
Shahram Mohajer Shirvani
Esmaeel Asdaghpoor
Farzad Fazeli
Hamid Reza Bonakdar i Freidoun Noohi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl