open access

Vol 3, No 1 (2008)
Case Reports
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Rytm zatokowo-komorowy oraz następcze uniesienie odcinka ST u pacjenta z ketonową kwasicą cukrzycową

Ersan Tatli, Armagan Altun i Mustafa Yilmaztepe
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):46-49.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Case Reports
Published online: 2007-12-20

Abstract

Ketonowa kwasica cukrzycowa jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji i śmiertelności u chorych na cukrzycę typu 1. Zawał serca jest jednym z rzadkich czynników, choć dobrze rozpoznanym i opisanym, który sprzyja rozwinięciu się ketonowej kwasicy cukrzycowej. Jej częstość ocenia się na około 1% przypadków chorych na cukrzycę. U wielu pacjentów z rozwiniętą ketonową kwasicą cukrzycową pierwszym objawem laboratoryjnym jest hiperkaliemia, która może istotnie zmieniać morfologię zapisu elektrokardiograficznego. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorego z ketonową kwasicą cukrzycową oraz hiperkaliemią, u którego w badaniu elektrokardiograficznym wykonanym w pierwszej fazie choroby zaobserwowano rytm zatokowo-komorowy, a w późniejszym okresie - elektrokardiograficzną morfologię pseudozawału serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 46-49)

Abstract

Ketonowa kwasica cukrzycowa jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji i śmiertelności u chorych na cukrzycę typu 1. Zawał serca jest jednym z rzadkich czynników, choć dobrze rozpoznanym i opisanym, który sprzyja rozwinięciu się ketonowej kwasicy cukrzycowej. Jej częstość ocenia się na około 1% przypadków chorych na cukrzycę. U wielu pacjentów z rozwiniętą ketonową kwasicą cukrzycową pierwszym objawem laboratoryjnym jest hiperkaliemia, która może istotnie zmieniać morfologię zapisu elektrokardiograficznego. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorego z ketonową kwasicą cukrzycową oraz hiperkaliemią, u którego w badaniu elektrokardiograficznym wykonanym w pierwszej fazie choroby zaobserwowano rytm zatokowo-komorowy, a w późniejszym okresie - elektrokardiograficzną morfologię pseudozawału serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 46-49)
Get Citation

Keywords

ketonowa kwasica cukrzycowa; hiperkaliemia; rytm zatokowo-komorowy; elektrokardiograficzna morfologia pseudozawału serca

About this article
Title

Rytm zatokowo-komorowy oraz następcze uniesienie odcinka ST u pacjenta z ketonową kwasicą cukrzycową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Pages

46-49

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):46-49.

Keywords

ketonowa kwasica cukrzycowa
hiperkaliemia
rytm zatokowo-komorowy
elektrokardiograficzna morfologia pseudozawału serca

Authors

Ersan Tatli
Armagan Altun i Mustafa Yilmaztepe

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl