open access

Vol 3, No 1 (2008)
Review paper
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Jak leczyć pacjentów ze stenozą aortalną?

Ewa Orłowska-Baranowska
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):13-20.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Review Papers
Published online: 2007-12-20

Abstract

Stenoza aortalna jest wadą serca, która w nadchodzacych latach będzie rozpoznawana coraz częściej. Wiąże się to z wydłużeniem przewidywanego okresu przeżycia i zwiekszonej częstości przypadkowych rozpoznań w czasie badania echokardiograficznego u pacjentów bez objawów. Nie ma skutecznej farmakoterapii tej wady. Chorzy ze stenozą aortalną, u których występują objawy, powinni być poddani leczeniu operacyjnemu. Podczas kwalifikacji do zabiegu należy uwzględnić rodzaj i nasilenie objawów, wiek pacjenta (przewidywany czas przeżycia) oraz echokardiograficzną ocenę zaawansowania wady. Trzeba również dokonać indywidualnej oceny ryzyka względem potencjalnych korzyści w odniesieniu do dostępnych metod leczenia. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 13-20)

Abstract

Stenoza aortalna jest wadą serca, która w nadchodzacych latach będzie rozpoznawana coraz częściej. Wiąże się to z wydłużeniem przewidywanego okresu przeżycia i zwiekszonej częstości przypadkowych rozpoznań w czasie badania echokardiograficznego u pacjentów bez objawów. Nie ma skutecznej farmakoterapii tej wady. Chorzy ze stenozą aortalną, u których występują objawy, powinni być poddani leczeniu operacyjnemu. Podczas kwalifikacji do zabiegu należy uwzględnić rodzaj i nasilenie objawów, wiek pacjenta (przewidywany czas przeżycia) oraz echokardiograficzną ocenę zaawansowania wady. Trzeba również dokonać indywidualnej oceny ryzyka względem potencjalnych korzyści w odniesieniu do dostępnych metod leczenia. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 13-20)
Get Citation

Keywords

stenoza aortalna; leczenie chirurgiczne; echokardiografia

About this article
Title

Jak leczyć pacjentów ze stenozą aortalną?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Article type

Review paper

Pages

13-20

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):13-20.

Keywords

stenoza aortalna
leczenie chirurgiczne
echokardiografia

Authors

Ewa Orłowska-Baranowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl