open access

Vol 3, No 1 (2008)
Review paper
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z „wąskim” zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji

Franciszek Walczak i Łukasz Szumowski
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):4-12.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Review Papers
Published online: 2007-12-20

Abstract

Napad częstoskurczu z prawidłowym zespołem QRS gwałtownie i destrukcyjnie wpływa na hemodynamikę, a zarazem może być czynnikiem wyzwalającym kaskadę złośliwych tachyarytmii prowadzącą do nagłego zgonu. W artykule omówiono poszczególne typy częstoskurczów z prawidłowym zespołem QRS, ich charakterystyczne cechy kliniczne i elektrokardiograficzne. Przedstawiono także leżące u ich podłoża mechanizmy elektrofizjologiczne. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 4-12)

Abstract

Napad częstoskurczu z prawidłowym zespołem QRS gwałtownie i destrukcyjnie wpływa na hemodynamikę, a zarazem może być czynnikiem wyzwalającym kaskadę złośliwych tachyarytmii prowadzącą do nagłego zgonu. W artykule omówiono poszczególne typy częstoskurczów z prawidłowym zespołem QRS, ich charakterystyczne cechy kliniczne i elektrokardiograficzne. Przedstawiono także leżące u ich podłoża mechanizmy elektrofizjologiczne. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 4-12)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; trzepotanie przedsionków; częstoskurcz przedsionkowy; preekscytacja

About this article
Title

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z „wąskim” zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Article type

Review paper

Pages

4-12

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):4-12.

Keywords

migotanie przedsionków
trzepotanie przedsionków
częstoskurcz przedsionkowy
preekscytacja

Authors

Franciszek Walczak i Łukasz Szumowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl