open access

Vol 3, No 10 (2008)
Case report
Published online: 2008-10-22
Get Citation

Skrzeplina z żyły głównej dolnej w prawym przedsionku jako następstwo ostrego uszkodzenia serca po leczeniu 5-fluorouracylem

Elena Kinova, Naydenka Zlatareva i Assen Goudev
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):503-504.

open access

Vol 3, No 10 (2008)
Case Reports
Published online: 2008-10-22

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z dużą skrzepliną w prawym przedsionku. Skrzeplina przemieściła się tam z żyły głównej dolnej w następstwie ostrych zaburzeń funkcji lewej komory spowodowanych kardiotoksycznością 5-fluorouracylu. U chorej występowały nawracające epizody bólu w klatce piersiowej i duszności, sugerujące zatorowość płucną. W kontrolnym badaniu echokardiograficznym wykonanym kilka dni później wykazano, że skrzeplina w prawym przedsionku zniknęła. Chorą wypisano do domu z zaleceniem przyjmowania doustnych leków przeciwkrzepliwych. Przez kolejne 11 miesięcy nie zaobserwowano żadnych powikłań, ale pacjentka zmarła z powodu uogólnionej choroby nowotworowej. Prawdopodobnie początkowo stwierdzona zastoinowa niewydolność serca była czynnikiem wyzwalającym incydenty zakrzepowo-zatorowe w związku z wcześniejszym tworzeniem się skrzeplin w żyle głównej dolnej.

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z dużą skrzepliną w prawym przedsionku. Skrzeplina przemieściła się tam z żyły głównej dolnej w następstwie ostrych zaburzeń funkcji lewej komory spowodowanych kardiotoksycznością 5-fluorouracylu. U chorej występowały nawracające epizody bólu w klatce piersiowej i duszności, sugerujące zatorowość płucną. W kontrolnym badaniu echokardiograficznym wykonanym kilka dni później wykazano, że skrzeplina w prawym przedsionku zniknęła. Chorą wypisano do domu z zaleceniem przyjmowania doustnych leków przeciwkrzepliwych. Przez kolejne 11 miesięcy nie zaobserwowano żadnych powikłań, ale pacjentka zmarła z powodu uogólnionej choroby nowotworowej. Prawdopodobnie początkowo stwierdzona zastoinowa niewydolność serca była czynnikiem wyzwalającym incydenty zakrzepowo-zatorowe w związku z wcześniejszym tworzeniem się skrzeplin w żyle głównej dolnej.
Get Citation

Keywords

zatorowość płucna; dysfunkcja lewej komory

About this article
Title

Skrzeplina z żyły głównej dolnej w prawym przedsionku jako następstwo ostrego uszkodzenia serca po leczeniu 5-fluorouracylem

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 10 (2008)

Article type

Case report

Pages

503-504

Published online

2008-10-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):503-504.

Keywords

zatorowość płucna
dysfunkcja lewej komory

Authors

Elena Kinova
Naydenka Zlatareva i Assen Goudev

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl