open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-22
Get Citation

Przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji wywołana działaniem leków

Charles Antzelevitch
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):477-502.

open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-10-22

Abstract

Przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji pod postacią przezściennej, przezprzegrodowej oraz koniuszkowo-podstawnej dyspersji okresu repolaryzacji powoduje powstanie gradientu napięcia, który jest odpowiedzialny za powstawanie załamka T oraz fali J w zapisie elektrokardiograficznym. Amplifikacja przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji leży u patofizjologicznych podstaw rozwoju zagrażających życiu arytmii komorowych związanych z wrodzonymi bądź nabytymi kanałopatiami odpowiedzialnymi za zespół długiego QT, zespół krótkiego QT oraz zespół Brugadów (BrS). W niniejszej pracy skupiono się głównie na roli przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji w arytmogenezie indukowanych działaniem leków zespołu długiego QT oraz zespołu Brugadów. W przypadku zespołu długiego QT wywołana przez leki amplifikacja procesu przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji jest często wtórna do preferencyjnego wydłużenia czasu trwania potencjału czynnościowego komórek M. Z kolei w przypadku BrS powszechnie uważa się, że jest on wywołany selektywnym skróceniem czasu trwania potencjału czynnościowego w komórkach podnasierdziowych leżących w obrębie prawej komory. Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z tą tematyką jest próba identyfikacji sposobów i metod ilościowej oceny stopnia przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji w sposób nieinwazyjny. W niniejszym opracowaniu poruszono także zagadnienie znaczenia różnicy czasu pomiędzy szczytem a końcem załamka T (T peak-T end) jako wykładnika procesu przestrzennej (a także przezściennej) dyspersji okresu repolaryzacji mięśniówki komór.

Abstract

Przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji pod postacią przezściennej, przezprzegrodowej oraz koniuszkowo-podstawnej dyspersji okresu repolaryzacji powoduje powstanie gradientu napięcia, który jest odpowiedzialny za powstawanie załamka T oraz fali J w zapisie elektrokardiograficznym. Amplifikacja przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji leży u patofizjologicznych podstaw rozwoju zagrażających życiu arytmii komorowych związanych z wrodzonymi bądź nabytymi kanałopatiami odpowiedzialnymi za zespół długiego QT, zespół krótkiego QT oraz zespół Brugadów (BrS). W niniejszej pracy skupiono się głównie na roli przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji w arytmogenezie indukowanych działaniem leków zespołu długiego QT oraz zespołu Brugadów. W przypadku zespołu długiego QT wywołana przez leki amplifikacja procesu przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji jest często wtórna do preferencyjnego wydłużenia czasu trwania potencjału czynnościowego komórek M. Z kolei w przypadku BrS powszechnie uważa się, że jest on wywołany selektywnym skróceniem czasu trwania potencjału czynnościowego w komórkach podnasierdziowych leżących w obrębie prawej komory. Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z tą tematyką jest próba identyfikacji sposobów i metod ilościowej oceny stopnia przestrzennej dyspersji okresu repolaryzacji w sposób nieinwazyjny. W niniejszym opracowaniu poruszono także zagadnienie znaczenia różnicy czasu pomiędzy szczytem a końcem załamka T (T peak-T end) jako wykładnika procesu przestrzennej (a także przezściennej) dyspersji okresu repolaryzacji mięśniówki komór.
Get Citation

Keywords

zespół długiego QT; zespół Brugadów; przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji; kanałopatie

About this article
Title

Przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji wywołana działaniem leków

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 10 (2008)

Article type

Review paper

Pages

477-502

Published online

2008-10-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):477-502.

Keywords

zespół długiego QT
zespół Brugadów
przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji
kanałopatie

Authors

Charles Antzelevitch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl