open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-22
Get Citation

Związek między amiodaronem, nowymi lekami przeciwarytmicznymi klasy III oraz innymi lekami a nabytym zespołem długiego QT

Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Celso Ferreira, Celso Ferreira Filho, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Li Zhang, Paulo Jorge Moffa
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):462-476.

open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-10-22

Abstract

Związki należące do III klasy leków przeciwarytmicznych wydłużają czas trwania odstępu QT głównie poprzez zablokowanie opóźnionego, szybkiego, prostującego, odkomórkowego prądu potasowego (IKr), w niewielkim tylko stopniu wpływając na przebieg okresu repolaryzacji. Powyższy kanał jest kodowany przez ludzki gen hERG. Inhibicja kanałów potasowych kodowanych przez hERG poprzez zastosowanie leków przeciwarytmicznych klasy III powoduje wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego, co daje korzystny efekt przeciwarytmiczny. Nadmierne wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego może doprowadzić do rozwoju nabytego zespołu długiego QT, który bezpośrednio wiąże się z ryzykiem powstania arytmii typu torsades de pointes. Preparaty należące do III klasy leków przeciwarytmicznych mogą blokować wszystkie typy kanałów potasowych: IKs, IKr, IKur oraz IK1. Głównym przedstawicielem III klasy leków przeciwarytmicznych jest amiodaron. Lek ten stanowi „złoty standard” w profilaktyce nawrotów migotania przedsionków. Mimo że związek ten cechuje się wysoką skutecznością w zakresie leczenia wielu arytmii, duża liczba działań niepożądanych ogranicza jego kliniczne zastosowanie. Dronedaron jest syntetycznym analogiem amiodaronu pozbawionym komponentu jodowego i cechuje się mniejszą liczbą działań niepożądanych. Podobnie jak amiodaron wykazuje on wielokanałowe działanie blokujące, hamując między innymi przezbłonowe prądy: Na+, IKs, IKur, IK1 oraz wolny prąd wapniowy typu L. Do głównych przedstawicieli nowej generacji związków III klasy leków przeciwarytmicznych zaliczają się: dofetilid, dronedaron, azimilid oraz ibutilid. W badaniach wykazano, że doustne podanie dofetilidu nie zwiększa śmiertelności wśród pacjentów z ostrym zawałem lub zastoinową niewydolnością serca. Dofetilid stanowi alternatywny lek w przypadku farmakologicznej kardiowersji migotania i trzepotania przedsionków. Azimilid blokuje zarówno szybkie, jak i wolne składowe kanałów potasowych. Lek ten nie zawiera komponentu metanosulfonanilidowego. Trecytilid, tedisamil, ersentilid, ambasilid, chromanol oraz sematilid stanowią inne związki przyporządkowane do III klasy leków przeciwarytmicznych. Bretylium i sotalol są wcześniej odkrytymi związkami o złożonej aktywności przeciwarytmicznej. W niniejszym artykule dokonano przeglądu głównych badań związanych z przedstawionymi lekami.

Abstract

Związki należące do III klasy leków przeciwarytmicznych wydłużają czas trwania odstępu QT głównie poprzez zablokowanie opóźnionego, szybkiego, prostującego, odkomórkowego prądu potasowego (IKr), w niewielkim tylko stopniu wpływając na przebieg okresu repolaryzacji. Powyższy kanał jest kodowany przez ludzki gen hERG. Inhibicja kanałów potasowych kodowanych przez hERG poprzez zastosowanie leków przeciwarytmicznych klasy III powoduje wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego, co daje korzystny efekt przeciwarytmiczny. Nadmierne wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego może doprowadzić do rozwoju nabytego zespołu długiego QT, który bezpośrednio wiąże się z ryzykiem powstania arytmii typu torsades de pointes. Preparaty należące do III klasy leków przeciwarytmicznych mogą blokować wszystkie typy kanałów potasowych: IKs, IKr, IKur oraz IK1. Głównym przedstawicielem III klasy leków przeciwarytmicznych jest amiodaron. Lek ten stanowi „złoty standard” w profilaktyce nawrotów migotania przedsionków. Mimo że związek ten cechuje się wysoką skutecznością w zakresie leczenia wielu arytmii, duża liczba działań niepożądanych ogranicza jego kliniczne zastosowanie. Dronedaron jest syntetycznym analogiem amiodaronu pozbawionym komponentu jodowego i cechuje się mniejszą liczbą działań niepożądanych. Podobnie jak amiodaron wykazuje on wielokanałowe działanie blokujące, hamując między innymi przezbłonowe prądy: Na+, IKs, IKur, IK1 oraz wolny prąd wapniowy typu L. Do głównych przedstawicieli nowej generacji związków III klasy leków przeciwarytmicznych zaliczają się: dofetilid, dronedaron, azimilid oraz ibutilid. W badaniach wykazano, że doustne podanie dofetilidu nie zwiększa śmiertelności wśród pacjentów z ostrym zawałem lub zastoinową niewydolnością serca. Dofetilid stanowi alternatywny lek w przypadku farmakologicznej kardiowersji migotania i trzepotania przedsionków. Azimilid blokuje zarówno szybkie, jak i wolne składowe kanałów potasowych. Lek ten nie zawiera komponentu metanosulfonanilidowego. Trecytilid, tedisamil, ersentilid, ambasilid, chromanol oraz sematilid stanowią inne związki przyporządkowane do III klasy leków przeciwarytmicznych. Bretylium i sotalol są wcześniej odkrytymi związkami o złożonej aktywności przeciwarytmicznej. W niniejszym artykule dokonano przeglądu głównych badań związanych z przedstawionymi lekami.
Get Citation

Keywords

leki przeciwarytmiczne; nagła śmierć sercowa; zespół długiego QT

About this article
Title

Związek między amiodaronem, nowymi lekami przeciwarytmicznymi klasy III oraz innymi lekami a nabytym zespołem długiego QT

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 10 (2008)

Article type

Review paper

Pages

462-476

Published online

2008-10-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):462-476.

Keywords

leki przeciwarytmiczne
nagła śmierć sercowa
zespół długiego QT

Authors

Andrés Ricardo Pérez Riera
Augusto Hiroshi Uchida
Celso Ferreira
Celso Ferreira Filho
Edgardo Schapachnik
Sergio Dubner
Li Zhang
Paulo Jorge Moffa

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl