open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-22
Get Citation

Ocena mikrowoltowej zmienności załamka T podczas wysiłku fizycznego za pomocą metody spektralnej

Thomas Klingenheben, Paweł Ptaszyński
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):456-461.

open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-10-22

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano najnowsze aspekty nieinwazyjnej oceny mikrowoltowej zmienności (naprzemienności) załamka T (mTWA) w praktyce klinicznej. Skoncentrowano się na kwestiach metodologicznych, w tym czynnikach związanych z pacjentem oraz aspektach technicznych, a także na interpretacji wyników. Szczególną uwagę zwrócono na różne źródła szumu, które mogą utrudniać ocenę mTWA. Omówiono również rolę terapii lekami beta-adrenolitycznymi i jej potencjalny wpływ na mTWA. W pierwszych próbach klinicznych dotyczących mTWA zaobserwowano duży odsetek nieokreślonych wyników tych ocen. Wykazano jednak, że rezultaty nieokreślone z przyczyn zależnych od pacjenta wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością i takie wyniki obecnie uważa się za nieprawidłowe, a jako nieokreślone klasyfikuje się te, które są nieodpowiednie pod względem technicznym. Ponieważ u pacjentów ze strukturalną chorobą serca mTWA zmienia się w czasie, optymalnym momentem jej oceny jest raczej przewlekła niż ostra faza choroby serca.

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano najnowsze aspekty nieinwazyjnej oceny mikrowoltowej zmienności (naprzemienności) załamka T (mTWA) w praktyce klinicznej. Skoncentrowano się na kwestiach metodologicznych, w tym czynnikach związanych z pacjentem oraz aspektach technicznych, a także na interpretacji wyników. Szczególną uwagę zwrócono na różne źródła szumu, które mogą utrudniać ocenę mTWA. Omówiono również rolę terapii lekami beta-adrenolitycznymi i jej potencjalny wpływ na mTWA. W pierwszych próbach klinicznych dotyczących mTWA zaobserwowano duży odsetek nieokreślonych wyników tych ocen. Wykazano jednak, że rezultaty nieokreślone z przyczyn zależnych od pacjenta wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością i takie wyniki obecnie uważa się za nieprawidłowe, a jako nieokreślone klasyfikuje się te, które są nieodpowiednie pod względem technicznym. Ponieważ u pacjentów ze strukturalną chorobą serca mTWA zmienia się w czasie, optymalnym momentem jej oceny jest raczej przewlekła niż ostra faza choroby serca.
Get Citation

Keywords

stratyfikacja ryzyka zaburzeń rytmu serca; mikrowoltowa zmienność (naprzemienność) załamka T; metodologia

About this article
Title

Ocena mikrowoltowej zmienności załamka T podczas wysiłku fizycznego za pomocą metody spektralnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 10 (2008)

Article type

Review paper

Pages

456-461

Published online

2008-10-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):456-461.

Keywords

stratyfikacja ryzyka zaburzeń rytmu serca
mikrowoltowa zmienność (naprzemienność) załamka T
metodologia

Authors

Thomas Klingenheben
Paweł Ptaszyński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl