open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-22
Get Citation

Alergiczny zawał serca

Władysław Sinkiewicz, Piotr Sobański, Zbigniew Bartuzi
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):449-455.

open access

Vol 3, No 10 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-10-22

Abstract

W piśmiennictwie istnieją nieliczne dobrze udokumentowane opisy przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego, którego patomechanizm wiąże się z występowaniem reakcji alergicznej. Zjawisko to jest określane mianem zespołu Kounisa, czyli dławicy piersiowej lub zawału serca o etiologii alergicznej. Sugeruje się, że opisane dotychczas pojedyncze przypadki niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie użądlenia przez owady z rzędu błonkoskrzydłych stanowią tylko niewielki odsetek wszystkich reakcji alergicznych zachodzących w układzie sercowo-naczyniowym. Trudno ocenić, czy reakcje alergiczne są przyczyną większej liczby zgonów, niż się aktualnie uważa.
Niniejsza publikacja zawiera przegląd piśmiennictwa i najnowszych poglądów dotyczących patomechanizmów niedokrwienia mięśnia sercowego w przebiegu reakcji anafilaktycznej. Przedstawiono w niej także objawy kliniczne niedokrwienia mięśnia sercowego na tle alergicznym, wskazując, że rozwój reakcji alergicznych w obrębie miokardium nie wiąże się jedynie z jego niedokrwieniem. W przypadku mięśnia sercowego określenie „anafilaksja narządowo swoista” oznacza także zaburzenia rytmu i kurczliwości, które pojawiają się po ekspozycji na alergen.
W artykule przedstawiono również aspekty terapeutyczne immunoterapii u pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym i zwrócono uwagę na możliwość odmiennego leczenia chorych z wywiadem alergicznym, które zakłada nie tylko odczulanie, ale także długofalową opiekę ambulatoryjną.

Abstract

W piśmiennictwie istnieją nieliczne dobrze udokumentowane opisy przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego, którego patomechanizm wiąże się z występowaniem reakcji alergicznej. Zjawisko to jest określane mianem zespołu Kounisa, czyli dławicy piersiowej lub zawału serca o etiologii alergicznej. Sugeruje się, że opisane dotychczas pojedyncze przypadki niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie użądlenia przez owady z rzędu błonkoskrzydłych stanowią tylko niewielki odsetek wszystkich reakcji alergicznych zachodzących w układzie sercowo-naczyniowym. Trudno ocenić, czy reakcje alergiczne są przyczyną większej liczby zgonów, niż się aktualnie uważa.
Niniejsza publikacja zawiera przegląd piśmiennictwa i najnowszych poglądów dotyczących patomechanizmów niedokrwienia mięśnia sercowego w przebiegu reakcji anafilaktycznej. Przedstawiono w niej także objawy kliniczne niedokrwienia mięśnia sercowego na tle alergicznym, wskazując, że rozwój reakcji alergicznych w obrębie miokardium nie wiąże się jedynie z jego niedokrwieniem. W przypadku mięśnia sercowego określenie „anafilaksja narządowo swoista” oznacza także zaburzenia rytmu i kurczliwości, które pojawiają się po ekspozycji na alergen.
W artykule przedstawiono również aspekty terapeutyczne immunoterapii u pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym i zwrócono uwagę na możliwość odmiennego leczenia chorych z wywiadem alergicznym, które zakłada nie tylko odczulanie, ale także długofalową opiekę ambulatoryjną.
Get Citation

Keywords

alergiczny zawał serca; wstrząs anafilaktyczny; immunoterapia

About this article
Title

Alergiczny zawał serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 10 (2008)

Article type

Review paper

Pages

449-455

Published online

2008-10-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):449-455.

Keywords

alergiczny zawał serca
wstrząs anafilaktyczny
immunoterapia

Authors

Władysław Sinkiewicz
Piotr Sobański
Zbigniew Bartuzi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl