open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review paper
Published online: 2008-11-18
Get Citation

Nadciśnienie płucne a choroby lewej połowy serca: nowe koncepcje i metody leczenia

D.S. O’Callaghan, K. McNeil
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):523-526.

open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-11-18

Abstract

U co najmniej 2/3 pacjentów z ciężką przewlekłą chorobą lewej połowy serca współistnieje nadciśnienie płucne, a umieralność związana z obukomorową niewydolnością serca jest ponad 2-krotnie większa niż w przypadku izolowanej niewydolności lewokomorowej. W niniejszej pracy omówiono nowe koncepcje oraz strategie wynikające z najnowszych badań dotyczących swoistego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w populacjach pacjentów z nadciśnieniem płucnym wikłającym jawną dysfunkcję lewej komory. Chociaż wyniki tych badań są zachęcające, dotychczas nie przeprowadzono żadnych dużych randomizowanych prób, w których oceniano by takie swoiste leczenie we wspomnianej grupie chorych.

Abstract

U co najmniej 2/3 pacjentów z ciężką przewlekłą chorobą lewej połowy serca współistnieje nadciśnienie płucne, a umieralność związana z obukomorową niewydolnością serca jest ponad 2-krotnie większa niż w przypadku izolowanej niewydolności lewokomorowej. W niniejszej pracy omówiono nowe koncepcje oraz strategie wynikające z najnowszych badań dotyczących swoistego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w populacjach pacjentów z nadciśnieniem płucnym wikłającym jawną dysfunkcję lewej komory. Chociaż wyniki tych badań są zachęcające, dotychczas nie przeprowadzono żadnych dużych randomizowanych prób, w których oceniano by takie swoiste leczenie we wspomnianej grupie chorych.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie płucne; żylne nadciśnienie płucne; sildenafil; dysfunkcja lewej komory

About this article
Title

Nadciśnienie płucne a choroby lewej połowy serca: nowe koncepcje i metody leczenia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 11 (2008)

Article type

Review paper

Pages

523-526

Published online

2008-11-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):523-526.

Keywords

nadciśnienie płucne
żylne nadciśnienie płucne
sildenafil
dysfunkcja lewej komory

Authors

D.S. O’Callaghan
K. McNeil

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl