open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review paper
Published online: 2008-11-18
Get Citation

Postępowanie w stanach hiperglikemii u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Agata Bronisz, Marek Bronisz, Marek Koziński, Roman Junik, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):505-509.

open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-11-18

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące częstości występowania hiperglikemii oraz jej wpływ na rokowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), a także zaproponowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne schemat leczenia hipoglikemizującego tej grupy chorych. Hiperglikemię w OZW obserwuje się u około 70-80% pacjentów, z czego 1/3 stanowią osoby chorujące wcześniej na cukrzycę, a ponad 2/3 osób ze świeżo stwierdzanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Zgodnie z analizą dotychczasowych doniesień rokowanie zarówno krótko-, jak i długoterminowe w tej ostatniej grupie pacjentów jest istotnie gorsze niż w grupie chorych na cukrzycę i rośnie już od wartości glikemii uznanych za prawidłowe (tj. 110-130 mg/dl). Polskie Towarzystwo Diabetologiczne proponuje stosowanie leczenia insuliną u każdego chorego na cukrzycę z wartością glikemii przy przyjęciu powyżej 140 mg/dl i każdego pacjenta, który nie chorował dotychczas na cukrzycę, jeżeli wartość glikemii przy przyjęciu jest wyższa od 180 mg/dl. W artykule opisano szczegółowo zaproponowany sposób podawania insuliny.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące częstości występowania hiperglikemii oraz jej wpływ na rokowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), a także zaproponowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne schemat leczenia hipoglikemizującego tej grupy chorych. Hiperglikemię w OZW obserwuje się u około 70-80% pacjentów, z czego 1/3 stanowią osoby chorujące wcześniej na cukrzycę, a ponad 2/3 osób ze świeżo stwierdzanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Zgodnie z analizą dotychczasowych doniesień rokowanie zarówno krótko-, jak i długoterminowe w tej ostatniej grupie pacjentów jest istotnie gorsze niż w grupie chorych na cukrzycę i rośnie już od wartości glikemii uznanych za prawidłowe (tj. 110-130 mg/dl). Polskie Towarzystwo Diabetologiczne proponuje stosowanie leczenia insuliną u każdego chorego na cukrzycę z wartością glikemii przy przyjęciu powyżej 140 mg/dl i każdego pacjenta, który nie chorował dotychczas na cukrzycę, jeżeli wartość glikemii przy przyjęciu jest wyższa od 180 mg/dl. W artykule opisano szczegółowo zaproponowany sposób podawania insuliny.
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; hiperglikemia; leczenie

About this article
Title

Postępowanie w stanach hiperglikemii u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 11 (2008)

Article type

Review paper

Pages

505-509

Published online

2008-11-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):505-509.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
hiperglikemia
leczenie

Authors

Agata Bronisz
Marek Bronisz
Marek Koziński
Roman Junik
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl