open access

Vol 3, No 12 (2008)
Case report
Published online: 2009-01-09
Get Citation

Przydatność optycznej tomografii koherentnej w ocenie zmian miażdżycowych odpowiedzialnych za ostre zespoły wieńcowe. Porównanie z ultrasonografią wewnątrznaczyniową i wirtualną histologią

Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):593-599.

open access

Vol 3, No 12 (2008)
Case Reports
Published online: 2009-01-09

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek pacjentki z klinicznie niestabilnym przebiegiem choroby wieńcowej i granicznym w ocenie angiograficznej i ultrasonograficznej zwężeniem w proksymalnym odcinku gałęzi międzykomorowej przedniej. W badaniu z wykorzystaniem wirtualnej histologii stwierdzono cechy morfologiczne niestabilnej blaszki. Za pomocą optycznej tomografii koherentnej uwidoczniono zarówno pęknięcie otoczki włóknistej blaszki, jak i istotne zwężenie naczynia spowodowane pokrywającymi blaszkę miękkimi strukturami odpowiadającymi skrzeplinom. Uzyskany za pomocą optycznej tomografii koherentnej obraz blaszki miażdżycowej pozwolił wyjaśnić przyczynę niestabilności wieńcowej i wpłynął na zmianę decyzji terapeutycznej. Prezentowany przypadek ilustruje użyteczność optycznej tomografii koherentnej jako metody komplementarnej do wirtualnej histologii i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w diagnostyce wybranych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. W odniesieniu do prezentowanego przypadku omówiono zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w ocenie niestabilnych blaszek miażdżycowych.

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek pacjentki z klinicznie niestabilnym przebiegiem choroby wieńcowej i granicznym w ocenie angiograficznej i ultrasonograficznej zwężeniem w proksymalnym odcinku gałęzi międzykomorowej przedniej. W badaniu z wykorzystaniem wirtualnej histologii stwierdzono cechy morfologiczne niestabilnej blaszki. Za pomocą optycznej tomografii koherentnej uwidoczniono zarówno pęknięcie otoczki włóknistej blaszki, jak i istotne zwężenie naczynia spowodowane pokrywającymi blaszkę miękkimi strukturami odpowiadającymi skrzeplinom. Uzyskany za pomocą optycznej tomografii koherentnej obraz blaszki miażdżycowej pozwolił wyjaśnić przyczynę niestabilności wieńcowej i wpłynął na zmianę decyzji terapeutycznej. Prezentowany przypadek ilustruje użyteczność optycznej tomografii koherentnej jako metody komplementarnej do wirtualnej histologii i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w diagnostyce wybranych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. W odniesieniu do prezentowanego przypadku omówiono zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w ocenie niestabilnych blaszek miażdżycowych.
Get Citation

Keywords

optyczna tomografia koherentna; ultrasonografia wewnątrzwieńcowa; wirtualna histologia

About this article
Title

Przydatność optycznej tomografii koherentnej w ocenie zmian miażdżycowych odpowiedzialnych za ostre zespoły wieńcowe. Porównanie z ultrasonografią wewnątrznaczyniową i wirtualną histologią

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 12 (2008)

Article type

Case report

Pages

593-599

Published online

2009-01-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):593-599.

Keywords

optyczna tomografia koherentna
ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
wirtualna histologia

Authors

Adam Sukiennik
Marek Radomski
Marcin Rychter
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl