Vol 3, No 12 (2008)

Date published: 2009-01-09

Table of Contents

open access

Original Papers

Samoocena pacjentów jako czynnik modyfikujący skuteczność edukacji zdrowotnej

Aldona Kubica, Maria Bogdan, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Przemysław Magielski, Ryszard Dobosiewicz, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz, Adam Sukiennik, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):571-577.

Ekstrasystolia z drogi odpływu prawej komory w standardowym elektrokardiogramie oraz w elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej

Dariusz Kozłowski, Rafał Olszewski, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Adam Kosiński, Dagmara Sominka, Katarzyna Kogut-Dębska, Maria Dudziak, Marek Grzybiak, Grzegorz Raczak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):578-585.

Wpływ jonowych i niejonowych środków cieniujących stosowanych w angiografii na aktywność śródbłonka naczyniowego

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Ahmad El-Essa, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Adam Sukiennik, Iwona Świątkiewicz, Michał Wiciński

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):586-592.
Review Papers

Etiopatogeneza zawału serca bez zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Kurpesa

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):551-558.

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca

Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):559-565.
Case Reports
Images in Cardiology

Wegetacja na zastawce aortalnej stykająca się z zastawką mitralną

Alberto Bouzas-Mosquera, Lourdes García-Bueno, Jesús Peteiro, Nemesio Álvarez-García, Alfonso Castro-Beiras

Images in Medicine

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):600-601.
Prace badawcze

Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca wykrywane przez implantowane kardiowertery-defibrylatory w zależności od zmian czynników kosmofizycznych

Elyiahu Stoupel, Jairo Kusniec, Alexander Mazur, Evgeny Abramson, Peter Israelevich, Boris Strasberg

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):566-570.
Sprawozdanie

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl