open access

Vol 3, No 12 (2008)
Original paper
Published online: 2009-01-09
Get Citation

Samoocena pacjentów jako czynnik modyfikujący skuteczność edukacji zdrowotnej

Aldona Kubica, Maria Bogdan, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Przemysław Magielski, Ryszard Dobosiewicz, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz, Adam Sukiennik, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):571-577.

open access

Vol 3, No 12 (2008)
Original Papers
Published online: 2009-01-09

Abstract


Wstęp: Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu samooceny pacjentów w zakresie wiedzy o chorobie wieńcowej na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 146 kolejnych chorych leczonych metodą pierwotnej interwencji wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. W całej badanej grupie w trakcie hospitalizacji prowadzono edukację zdrowotną na podstawie specjalnie przygotowanych broszur. Pacjentów podzielono na grupy w zależności od deklarowanego poziomu wiedzy na temat objawów i profilaktyki choroby niedokrwiennej serca (wiedza wystarczająca, wiedza niewystarczająca, brak wiedzy). Wiedzę pacjentów oceniano na podstawie badania ankietowego na początku i pod koniec hospitalizacji.
Wyniki: W trakcie hospitalizacji w całej badanej populacji odnotowano niewielki, ale istotny przyrost wiedzy mierzony liczbą poprawnych odpowiedzi (0,85 ± 3,95; tj. 8,7%; p = 0,01). Ocena wiedzy o objawach choroby wieńcowej wykazała znamienny statystycznie przyrost tylko w grupie deklarującej wiedzę niewystarczającą (p = 0,02), chociaż w grupie deklarującej wyjściowo brak wiedzy przyrost liczby poprawnych odpowiedzi w wartościach bezwzględnych był prawie 3-krotnie wyższy. Brak znamienności w tej grupie zapewne był spowodowany jej małą liczebnością (n = 9). Analiza skuteczności edukacji zdrowotnej w zależności od samooceny chorych w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki choroby niedokrwiennej serca wykazała przyrost liczby prawidłowych odpowiedzi we wszystkich 3 grupach pacjentów, jednak w grupie deklarującej wystarczającą wiedzę nie był on znamienny.
Wnioski: Podsumowując, należy podkreślić, że efektywne prowadzenie edukacji zdrowotnej u chorych po zawale serca jest niezwykle trudne. Skuteczność edukacji zdrowotnej zależy od wielu czynników, wśród których umiejętność samooceny, ściśle związana z motywacją, odgrywa istotną rolę.

Abstract


Wstęp: Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu samooceny pacjentów w zakresie wiedzy o chorobie wieńcowej na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 146 kolejnych chorych leczonych metodą pierwotnej interwencji wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. W całej badanej grupie w trakcie hospitalizacji prowadzono edukację zdrowotną na podstawie specjalnie przygotowanych broszur. Pacjentów podzielono na grupy w zależności od deklarowanego poziomu wiedzy na temat objawów i profilaktyki choroby niedokrwiennej serca (wiedza wystarczająca, wiedza niewystarczająca, brak wiedzy). Wiedzę pacjentów oceniano na podstawie badania ankietowego na początku i pod koniec hospitalizacji.
Wyniki: W trakcie hospitalizacji w całej badanej populacji odnotowano niewielki, ale istotny przyrost wiedzy mierzony liczbą poprawnych odpowiedzi (0,85 ± 3,95; tj. 8,7%; p = 0,01). Ocena wiedzy o objawach choroby wieńcowej wykazała znamienny statystycznie przyrost tylko w grupie deklarującej wiedzę niewystarczającą (p = 0,02), chociaż w grupie deklarującej wyjściowo brak wiedzy przyrost liczby poprawnych odpowiedzi w wartościach bezwzględnych był prawie 3-krotnie wyższy. Brak znamienności w tej grupie zapewne był spowodowany jej małą liczebnością (n = 9). Analiza skuteczności edukacji zdrowotnej w zależności od samooceny chorych w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki choroby niedokrwiennej serca wykazała przyrost liczby prawidłowych odpowiedzi we wszystkich 3 grupach pacjentów, jednak w grupie deklarującej wystarczającą wiedzę nie był on znamienny.
Wnioski: Podsumowując, należy podkreślić, że efektywne prowadzenie edukacji zdrowotnej u chorych po zawale serca jest niezwykle trudne. Skuteczność edukacji zdrowotnej zależy od wielu czynników, wśród których umiejętność samooceny, ściśle związana z motywacją, odgrywa istotną rolę.
Get Citation

Keywords

zawał serca; edukacja zdrowotna

About this article
Title

Samoocena pacjentów jako czynnik modyfikujący skuteczność edukacji zdrowotnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 12 (2008)

Article type

Original paper

Pages

571-577

Published online

2009-01-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):571-577.

Keywords

zawał serca
edukacja zdrowotna

Authors

Aldona Kubica
Maria Bogdan
Ewa Olejarczyk
Aleksandra Jurek
Przemysław Magielski
Ryszard Dobosiewicz
Marek Koziński
Rajmund Wilczek
Wacław Kochman
Zofia Grąbczewska
Iwona Świątkiewicz
Adam Sukiennik
Elżbieta Grześk
Grzegorz Grześk
Władysław Sinkiewicz
Aleksander Araszkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl