English Polski
Vol 3, No 12 (2008)
Review paper
Published online: 2009-01-09

open access

Page views 15317
Article views/downloads 29717
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca

Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):559-565.

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano aktualne zalecenia dotyczące rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zawale serca. Zastosowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej redukuje chorobowość i śmiertelność w tej grupie chorych, wpływa korzystnie na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności oraz poprawia jakość życia. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią leczenia chorych po zawale serca. Chociaż w ostatnich latach regularny wysiłek stał się ważnym elementem terapii pacjentów z chorobami układu sercowo- -naczyniowego, rehabilitacja kardiologiczna nie ogranicza się do treningu fizycznego. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna powinna obejmować następujące elementy: ocenę kliniczną, optymalizację farmakoterapii, trening fizyczny, rehabilitację psychologiczną, ocenę i leczenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, modyfikację stylu życia oraz edukację pacjentów. Cele te powinien realizować zespół osób współpracujących ze sobą: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk i pracownik socjalny. Kompleksową rehabilitację kardiologiczną należy wdrożyć bezpośrednio po ostrej fazie zawału serca i powinna ona obejmować zindywidualizowany wieloetapowy program, który zakłada optymalizację stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file