open access

Vol 3, No 12 (2008)
Review paper
Published online: 2009-01-09
Get Citation

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca

Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):559-565.

open access

Vol 3, No 12 (2008)
Review Papers
Published online: 2009-01-09

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano aktualne zalecenia dotyczące rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zawale serca. Zastosowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej redukuje chorobowość i śmiertelność w tej grupie chorych, wpływa korzystnie na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności oraz poprawia jakość życia. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią leczenia chorych po zawale serca. Chociaż w ostatnich latach regularny wysiłek stał się ważnym elementem terapii pacjentów z chorobami układu sercowo- -naczyniowego, rehabilitacja kardiologiczna nie ogranicza się do treningu fizycznego. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna powinna obejmować następujące elementy: ocenę kliniczną, optymalizację farmakoterapii, trening fizyczny, rehabilitację psychologiczną, ocenę i leczenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, modyfikację stylu życia oraz edukację pacjentów. Cele te powinien realizować zespół osób współpracujących ze sobą: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk i pracownik socjalny. Kompleksową rehabilitację kardiologiczną należy wdrożyć bezpośrednio po ostrej fazie zawału serca i powinna ona obejmować zindywidualizowany wieloetapowy program, który zakłada optymalizację stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta.

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano aktualne zalecenia dotyczące rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zawale serca. Zastosowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej redukuje chorobowość i śmiertelność w tej grupie chorych, wpływa korzystnie na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności oraz poprawia jakość życia. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią leczenia chorych po zawale serca. Chociaż w ostatnich latach regularny wysiłek stał się ważnym elementem terapii pacjentów z chorobami układu sercowo- -naczyniowego, rehabilitacja kardiologiczna nie ogranicza się do treningu fizycznego. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna powinna obejmować następujące elementy: ocenę kliniczną, optymalizację farmakoterapii, trening fizyczny, rehabilitację psychologiczną, ocenę i leczenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, modyfikację stylu życia oraz edukację pacjentów. Cele te powinien realizować zespół osób współpracujących ze sobą: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk i pracownik socjalny. Kompleksową rehabilitację kardiologiczną należy wdrożyć bezpośrednio po ostrej fazie zawału serca i powinna ona obejmować zindywidualizowany wieloetapowy program, który zakłada optymalizację stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta.
Get Citation

Keywords

kompleksowa rehabilitacja kariologiczna; aktywność fizyczna; zawał serca

About this article
Title

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 12 (2008)

Article type

Review paper

Pages

559-565

Published online

2009-01-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):559-565.

Keywords

kompleksowa rehabilitacja kariologiczna
aktywność fizyczna
zawał serca

Authors

Ryszard Piotrowicz
Jadwiga Wolszakiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl