open access

Vol 3, No 12 (2008)
Review paper
Published online: 2009-01-09
Get Citation

Etiopatogeneza zawału serca bez zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Kurpesa
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):551-558.

open access

Vol 3, No 12 (2008)
Review Papers
Published online: 2009-01-09

Abstract

Pacjenci z niezmienionymi miażdżycowo tętnicami wieńcowymi stanowią jedynie nieznaczny odsetek wszystkich chorych z zawałem serca, zwykle należą do młodszych grup wiekowych i charakteryzują się brakiem typowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub niewielkim narażeniem na takie czynniki. Zawał serca u osób z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi może być wywołany przyczynami mechanicznymi (anomalie wrodzone i nabyte) i/lub czynnościowymi (skurcz naczynia), nieprawidłowościami anatomicznymi, procesami zapalnymi, zakrzepowymi i zatorowymi w tętnicach wieńcowych, wpływem innych czynników w różnych skojarzeniach prowadzących do zmniejszonej podaży tlenu w stosunku do zapotrzebowania. W diagnostyce pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi spotyka się wiele sytuacji klinicznych, w których mimo spełnienia kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozpoznanie zawału serca rodzi wątpliwości i powinno stanowić punkt wyjścia do różnicowania oraz poszukiwania właściwej przyczyny.

Abstract

Pacjenci z niezmienionymi miażdżycowo tętnicami wieńcowymi stanowią jedynie nieznaczny odsetek wszystkich chorych z zawałem serca, zwykle należą do młodszych grup wiekowych i charakteryzują się brakiem typowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub niewielkim narażeniem na takie czynniki. Zawał serca u osób z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi może być wywołany przyczynami mechanicznymi (anomalie wrodzone i nabyte) i/lub czynnościowymi (skurcz naczynia), nieprawidłowościami anatomicznymi, procesami zapalnymi, zakrzepowymi i zatorowymi w tętnicach wieńcowych, wpływem innych czynników w różnych skojarzeniach prowadzących do zmniejszonej podaży tlenu w stosunku do zapotrzebowania. W diagnostyce pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi spotyka się wiele sytuacji klinicznych, w których mimo spełnienia kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozpoznanie zawału serca rodzi wątpliwości i powinno stanowić punkt wyjścia do różnicowania oraz poszukiwania właściwej przyczyny.
Get Citation

Keywords

zawał serca; miażdżyca; tętnice wieńcowe

About this article
Title

Etiopatogeneza zawału serca bez zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 12 (2008)

Article type

Review paper

Pages

551-558

Published online

2009-01-09

Page views

1131

Article views/downloads

2368

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(12):551-558.

Keywords

zawał serca
miażdżyca
tętnice wieńcowe

Authors

Krzysztof Sokołowski
Małgorzata Kurpesa

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl