open access

Vol 3, No 2 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-03-09
Get Citation

Poszukiwanie optymalnej metody rozpoznawania stabilnej choroby wieńcowej: efektywność kosztowa nowego algorytmu

Michał Lewandowski, Hanna Szwed i Ilona Kowalik
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):85-92.

open access

Vol 3, No 2 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-03-09

Abstract

Wstęp: Za referencyjną metodę rozpoznawania choroby wieńcowej (CAD) wciąż powszechnie uważa się koronarografię, mimo iż wprowadzane są nowe metody diagnostyczne, takie jak wielorzędowa tomografia komputerowa. Żadna z obecnie dostępnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych nie jest idealna. Celem tej pracy było porównanie wartości oraz ograniczeń danych z wywiadów, spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i echokardiografii dobutaminowej w rozpoznawaniu CAD, a także opracowanie prostego algorytmu nieinwazyjnej diagnostyki CAD, który umożliwi optymalizację ustalania wskazań do koronarografii.
Metody: W ramach prospektywnego, wieloośrodkowego badania zebrano dane kliniczne oraz informacje na temat spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na ruchomej bieżni, echokardiografii dobutaminowej i cewnikowania serca u 600 pacjentów z bólem w klatce piersiowej z podejrzeniem etiologii dławicowej, którzy nie przebyli wcześniej zawału serca. Chorobę wieńcową zdefiniowano jako 50-procentowe i większe zwężenie co najmniej jednej dużej tętnicy wieńcowej. Ostateczne wyniki uzyskano u 551 pacjentów, spośród których 65% stanowili mężczyźni. Badaną populację podzielono na trzy grupy w zależności od prawdopodobieństwa CAD przed testem, które klasyfikowano jako duże (> 70%), pośrednie (10-70%) lub małe (< 10%).
Wyniki: Czułość i swoistość spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na ruchomej bieżni, echokardiografii dobutaminowej oraz opracowanego algorytmu wyniosły odpowiednio: 23% i 87%, 93% i 21%, 85% i 69% oraz 96% i 44%. Częstość występowania CAD w badanej populacji była równa 61%.
Wnioski: Wartość diagnostyczna spoczynkowego elektrokardiogramu w stabilnej CAD jest mała. Echokardiografia dobutaminowa charakteryzuje się podobną czułością, ale istotnie większą swoistością niż elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Zaproponowany przez autorów algorytm jest prosty, dość efektywny kosztowo i może być przydatny podczas podejmowania decyzji klinicznych. Jeżeli prawdopodobieństwo CAD jest duże, nie ma wskazań do diagnostyki nieinwazyjnej przed koronarografią, natomiast w przypadku pośredniego lub małego prawdopodobieństwa CAD metoda diagnostyczna pierwszego wyboru powinna być różna u kobiet (echokardiografia obciążeniowa) i u mężczyzn (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa). (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 85-92)

Abstract

Wstęp: Za referencyjną metodę rozpoznawania choroby wieńcowej (CAD) wciąż powszechnie uważa się koronarografię, mimo iż wprowadzane są nowe metody diagnostyczne, takie jak wielorzędowa tomografia komputerowa. Żadna z obecnie dostępnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych nie jest idealna. Celem tej pracy było porównanie wartości oraz ograniczeń danych z wywiadów, spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i echokardiografii dobutaminowej w rozpoznawaniu CAD, a także opracowanie prostego algorytmu nieinwazyjnej diagnostyki CAD, który umożliwi optymalizację ustalania wskazań do koronarografii.
Metody: W ramach prospektywnego, wieloośrodkowego badania zebrano dane kliniczne oraz informacje na temat spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na ruchomej bieżni, echokardiografii dobutaminowej i cewnikowania serca u 600 pacjentów z bólem w klatce piersiowej z podejrzeniem etiologii dławicowej, którzy nie przebyli wcześniej zawału serca. Chorobę wieńcową zdefiniowano jako 50-procentowe i większe zwężenie co najmniej jednej dużej tętnicy wieńcowej. Ostateczne wyniki uzyskano u 551 pacjentów, spośród których 65% stanowili mężczyźni. Badaną populację podzielono na trzy grupy w zależności od prawdopodobieństwa CAD przed testem, które klasyfikowano jako duże (> 70%), pośrednie (10-70%) lub małe (< 10%).
Wyniki: Czułość i swoistość spoczynkowego elektrokardiogramu, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na ruchomej bieżni, echokardiografii dobutaminowej oraz opracowanego algorytmu wyniosły odpowiednio: 23% i 87%, 93% i 21%, 85% i 69% oraz 96% i 44%. Częstość występowania CAD w badanej populacji była równa 61%.
Wnioski: Wartość diagnostyczna spoczynkowego elektrokardiogramu w stabilnej CAD jest mała. Echokardiografia dobutaminowa charakteryzuje się podobną czułością, ale istotnie większą swoistością niż elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Zaproponowany przez autorów algorytm jest prosty, dość efektywny kosztowo i może być przydatny podczas podejmowania decyzji klinicznych. Jeżeli prawdopodobieństwo CAD jest duże, nie ma wskazań do diagnostyki nieinwazyjnej przed koronarografią, natomiast w przypadku pośredniego lub małego prawdopodobieństwa CAD metoda diagnostyczna pierwszego wyboru powinna być różna u kobiet (echokardiografia obciążeniowa) i u mężczyzn (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa). (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 85-92)
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; efektywność kosztowa; rozpoznanie

About this article
Title

Poszukiwanie optymalnej metody rozpoznawania stabilnej choroby wieńcowej: efektywność kosztowa nowego algorytmu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 2 (2008)

Pages

85-92

Published online

2008-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):85-92.

Keywords

choroba wieńcowa
efektywność kosztowa
rozpoznanie

Authors

Michał Lewandowski
Hanna Szwed i Ilona Kowalik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl