Vol 3, No 2 (2008)

Date published: 2008-03-09

Table of Contents

open access

Review Papers

Miejsce statyn we współczesnej kardiologii

Dariusz Kozłowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):55-61.

Polekowe wydłużenie odstępu QT

Wojciech Zaręba

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):62-73.

Obturacyjny bezdech senny jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Fahrettin Yilmaz, Serhan Ozyildirim, Fahrettin Talay, Kazim Karaaslan i Huseyin Gunduz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):74-78.
Case Reports
Historia kardiologii

Thomas Lewis (1881–1945)

Iwona Cygankiewicz

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):97-99.
Prace badawcze - przedruk

Ocena ryzyka pęknięcia serca u pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej

Ewa Markowicz-Pawlus, Jerzy Nożyński, Agnieszka Sędkowska, Piotr Jarski, Michał Hawranek, Witold Streb, Teresa Zielińska, Lech Poloński i Zbigniew Kalarus

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):79-84.

Poszukiwanie optymalnej metody rozpoznawania stabilnej choroby wieńcowej: efektywność kosztowa nowego algorytmu

Michał Lewandowski, Hanna Szwed i Ilona Kowalik

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):85-92.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl