open access

Vol 3, No 2 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-03-09
Get Citation

Ocena ryzyka pęknięcia serca u pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej

Ewa Markowicz-Pawlus, Jerzy Nożyński, Agnieszka Sędkowska, Piotr Jarski, Michał Hawranek, Witold Streb, Teresa Zielińska, Lech Poloński i Zbigniew Kalarus
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):79-84.

open access

Vol 3, No 2 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-03-09

Abstract

Wstęp: Pęknięcie serca jest częstą przyczyną śmierci pacjentów z ostrym zawałem serca (AMI). Pomimo postępu w leczeniu AMI do pęknięcia serca dochodzi dość często, a powikłanie to w większości przypadków prowadzi do śmierci. Celem tego badania było określenie niezależnych wskaźników predykcyjnych pęknięcia serca w przebiegu AMI u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI).
Metody: Zbadano retrospektywnie 4200 pacjentów z AMI leczonych za pomocą PCI. Analizą objęto 217 osób, które zmarły z powodu AMI. We wszystkich przypadkach pęknięcie serca potwierdzono w badaniu pośmiertnym.
Wyniki: Pęknięcie serca wystąpiło u 49 pacjentów (18,1%). W grupie osób z pęknięciem serca leczenie trombolityczne zastosowano u 24,4% chorych, w porównaniu z 22,6% pacjentów, u których nie doszło do pęknięcia serca (p = NS). Z większym ryzykiem pęknięcia serca w analizie jednozmiennej wiązały się następujące cechy: wiek (70,3 ± 3,2 vs. 65,2 ± 9,9 roku; p < 0,001), płeć żeńska (75,0% vs. 60,2%; p < 0,001); wcześniejszy incydent sercowy (61,2% vs. 40,2%; p < 0,05), negatywne wywiady w kierunku uprzednio przebytego zawału (częstość występowania uprzednio przebytego zawału: 14,2% vs. 33,4%; p < 0,05), obecność zespołów QS w pierwszym elektrokardiogramie (75,5% vs. 52,0%; p < 0,05), choroba wielu tętnic wieńcowych (75,5% vs. 61,5%; p < 0,05) oraz długi czas od początku wystąpienia objawów do trombolizy lub PCI (odpowiednio 8,1 ± 2,8 vs. 4,7 ± 2,3 h, p < 0,001 oraz 9,0 ± 5,5 vs. 4,5 ± ± 3,2 h; p < 0,001). W analizie wielozmiennej niezależnymi wskaźnikami predykcyjnymi pęknięcia serca były: wiek [iloraz szans (OR) 1,1; 95-procentowy przedział ufności (CI) 1,02-1,19; p = 0,01], płeć żeńska (OR 0,2 dla płci męskiej w porównaniu z żeńską; 95% CI 0,07-0,52; p = 0,001) oraz czas od początku objawów do PCI (OR 1,15; 95% CI 1,07-1,47; p = 0,003).
Wnioski: Starszy wiek, płeć żeńska i długi czas od początku wystąpienia objawów do leczenia AMI (niezależnie od wcześniejszej trombolizy) są niezależnymi czynnikami ryzyka pęknięcia serca u pacjentów poddawanych PCI. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 79-84).

Abstract

Wstęp: Pęknięcie serca jest częstą przyczyną śmierci pacjentów z ostrym zawałem serca (AMI). Pomimo postępu w leczeniu AMI do pęknięcia serca dochodzi dość często, a powikłanie to w większości przypadków prowadzi do śmierci. Celem tego badania było określenie niezależnych wskaźników predykcyjnych pęknięcia serca w przebiegu AMI u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI).
Metody: Zbadano retrospektywnie 4200 pacjentów z AMI leczonych za pomocą PCI. Analizą objęto 217 osób, które zmarły z powodu AMI. We wszystkich przypadkach pęknięcie serca potwierdzono w badaniu pośmiertnym.
Wyniki: Pęknięcie serca wystąpiło u 49 pacjentów (18,1%). W grupie osób z pęknięciem serca leczenie trombolityczne zastosowano u 24,4% chorych, w porównaniu z 22,6% pacjentów, u których nie doszło do pęknięcia serca (p = NS). Z większym ryzykiem pęknięcia serca w analizie jednozmiennej wiązały się następujące cechy: wiek (70,3 ± 3,2 vs. 65,2 ± 9,9 roku; p < 0,001), płeć żeńska (75,0% vs. 60,2%; p < 0,001); wcześniejszy incydent sercowy (61,2% vs. 40,2%; p < 0,05), negatywne wywiady w kierunku uprzednio przebytego zawału (częstość występowania uprzednio przebytego zawału: 14,2% vs. 33,4%; p < 0,05), obecność zespołów QS w pierwszym elektrokardiogramie (75,5% vs. 52,0%; p < 0,05), choroba wielu tętnic wieńcowych (75,5% vs. 61,5%; p < 0,05) oraz długi czas od początku wystąpienia objawów do trombolizy lub PCI (odpowiednio 8,1 ± 2,8 vs. 4,7 ± 2,3 h, p < 0,001 oraz 9,0 ± 5,5 vs. 4,5 ± ± 3,2 h; p < 0,001). W analizie wielozmiennej niezależnymi wskaźnikami predykcyjnymi pęknięcia serca były: wiek [iloraz szans (OR) 1,1; 95-procentowy przedział ufności (CI) 1,02-1,19; p = 0,01], płeć żeńska (OR 0,2 dla płci męskiej w porównaniu z żeńską; 95% CI 0,07-0,52; p = 0,001) oraz czas od początku objawów do PCI (OR 1,15; 95% CI 1,07-1,47; p = 0,003).
Wnioski: Starszy wiek, płeć żeńska i długi czas od początku wystąpienia objawów do leczenia AMI (niezależnie od wcześniejszej trombolizy) są niezależnymi czynnikami ryzyka pęknięcia serca u pacjentów poddawanych PCI. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 79-84).
Get Citation

Keywords

pęknięcie serca; ostry zawał serca; czynniki ryzyka

About this article
Title

Ocena ryzyka pęknięcia serca u pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 2 (2008)

Pages

79-84

Published online

2008-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):79-84.

Keywords

pęknięcie serca
ostry zawał serca
czynniki ryzyka

Authors

Ewa Markowicz-Pawlus
Jerzy Nożyński
Agnieszka Sędkowska
Piotr Jarski
Michał Hawranek
Witold Streb
Teresa Zielińska
Lech Poloński i Zbigniew Kalarus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl