open access

Vol 3, No 2 (2008)
Review paper
Published online: 2008-03-09
Get Citation

Obturacyjny bezdech senny jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Fahrettin Yilmaz, Serhan Ozyildirim, Fahrettin Talay, Kazim Karaaslan i Huseyin Gunduz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):74-78.

open access

Vol 3, No 2 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-03-09

Abstract

Obturacyjny bezdech senny jest stosunkowo często występującym schorzeniem, które dotyka około 5-15% populacji. Zaburzenie to zazwyczaj ściśle wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego opiera się na badaniu polisomnograficznym, a jego nasilenie mierzy się za pomocą wskaźnika bezdechów i spłyceń oddychania. Większość działań niepożądanych wywoływanych przez obturacyjny bezdech senny w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego ma, w toku włączonego leczenia, charakter odwracalny. Oprócz terapii za pomocą wentylacji w trybie ciągle dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w celu kompleksowego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego zaleca się również zmniejszenie masy ciała, unikanie leków o depresyjnym wpływie na centralny układ nerwowy, leczenie niedrożności jamy nosowej, a także spanie w pozycji bocznej. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 74-78)

Abstract

Obturacyjny bezdech senny jest stosunkowo często występującym schorzeniem, które dotyka około 5-15% populacji. Zaburzenie to zazwyczaj ściśle wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego opiera się na badaniu polisomnograficznym, a jego nasilenie mierzy się za pomocą wskaźnika bezdechów i spłyceń oddychania. Większość działań niepożądanych wywoływanych przez obturacyjny bezdech senny w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego ma, w toku włączonego leczenia, charakter odwracalny. Oprócz terapii za pomocą wentylacji w trybie ciągle dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w celu kompleksowego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego zaleca się również zmniejszenie masy ciała, unikanie leków o depresyjnym wpływie na centralny układ nerwowy, leczenie niedrożności jamy nosowej, a także spanie w pozycji bocznej. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 74-78)
Get Citation

Keywords

obturacyjny bezdech senny; układ sercowo-naczyniowy

About this article
Title

Obturacyjny bezdech senny jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 2 (2008)

Article type

Review paper

Pages

74-78

Published online

2008-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):74-78.

Keywords

obturacyjny bezdech senny
układ sercowo-naczyniowy

Authors

Fahrettin Yilmaz
Serhan Ozyildirim
Fahrettin Talay
Kazim Karaaslan i Huseyin Gunduz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl