open access

Vol 3, No 2 (2008)
Review paper
Published online: 2008-03-09
Get Citation

Polekowe wydłużenie odstępu QT

Wojciech Zaręba
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):62-73.

open access

Vol 3, No 2 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-03-09

Abstract

Polekowe wydłużenie odstępu QT sprzyja występowaniu częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes (TdP) i nagłych zgonów. Związek między określonym lekiem a pojawieniem się TdP jest trudny do udokumentowania i dlatego jako zastępczy wskaźnik ryzyka proarytmii wykorzystuje się wydłużenie odstępu QT. Większość leków wydłuża odstęp QT poprzez hamowanie prądu potasowego IKr lub zmiany przemieszczania się białek tworzących ten kanał. Lepsze poznanie budowy i kinetyki kanałów jonowych oraz ich roli w repolaryzacji miało ogromny wpływ na rozumienie mechanizmów polekowego wydłużenia odstępu QT i występowania TdP. Do proarytmii spowodowanej lekiem wydłużającym odstęp QT dochodzi rzadko i zwykle w celu wywołania takiego incydentu konieczne jest działanie kilku czynników, takich jak połączenie dwóch lub więcej leków wpływających na ten sam szlak, hipokaliemia oraz być może predyspozycja genetyczna. Elektrokardiogram stwarza unikatowe możliwości oceny bezpieczeństwa stosowanych preparatów. Rutynowo wykorzystywanym sposobem monitorowania bezpieczeństwa leków jest pomiar odstępu QT, jednak wiąże się to z wieloma problemami dotyczącym metodologii i dokładności pomiarów, a także optymalnym sposobem uwzględniania częstości rytmu serca. Ponieważ leki wpływające na repolaryzację nie tylko wydłużają odstęp QT, ale również zmieniają morfologię załamków T, opracowuje się nowe, skomputeryzowane metody ilościowej oceny tych zmian, które ułatwią lekarzom oraz producentom leków monitorowanie bezpieczeństwa preparatów. Odpowiedź pacjenta na lek jest bardzo indywidualna i dlatego potrzebne jest opracowanie zindywidualizowanego systemu podawania leków i monitorowania ich działania, który będzie uwzględniał początkowy skorygowany odstęp QT oraz jego zmiany po zastosowaniu leku. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 62–73).

Abstract

Polekowe wydłużenie odstępu QT sprzyja występowaniu częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes (TdP) i nagłych zgonów. Związek między określonym lekiem a pojawieniem się TdP jest trudny do udokumentowania i dlatego jako zastępczy wskaźnik ryzyka proarytmii wykorzystuje się wydłużenie odstępu QT. Większość leków wydłuża odstęp QT poprzez hamowanie prądu potasowego IKr lub zmiany przemieszczania się białek tworzących ten kanał. Lepsze poznanie budowy i kinetyki kanałów jonowych oraz ich roli w repolaryzacji miało ogromny wpływ na rozumienie mechanizmów polekowego wydłużenia odstępu QT i występowania TdP. Do proarytmii spowodowanej lekiem wydłużającym odstęp QT dochodzi rzadko i zwykle w celu wywołania takiego incydentu konieczne jest działanie kilku czynników, takich jak połączenie dwóch lub więcej leków wpływających na ten sam szlak, hipokaliemia oraz być może predyspozycja genetyczna. Elektrokardiogram stwarza unikatowe możliwości oceny bezpieczeństwa stosowanych preparatów. Rutynowo wykorzystywanym sposobem monitorowania bezpieczeństwa leków jest pomiar odstępu QT, jednak wiąże się to z wieloma problemami dotyczącym metodologii i dokładności pomiarów, a także optymalnym sposobem uwzględniania częstości rytmu serca. Ponieważ leki wpływające na repolaryzację nie tylko wydłużają odstęp QT, ale również zmieniają morfologię załamków T, opracowuje się nowe, skomputeryzowane metody ilościowej oceny tych zmian, które ułatwią lekarzom oraz producentom leków monitorowanie bezpieczeństwa preparatów. Odpowiedź pacjenta na lek jest bardzo indywidualna i dlatego potrzebne jest opracowanie zindywidualizowanego systemu podawania leków i monitorowania ich działania, który będzie uwzględniał początkowy skorygowany odstęp QT oraz jego zmiany po zastosowaniu leku. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 62–73).
Get Citation

Keywords

polekowe wydłużenie odstępu QT; odstęp QT; torsade de pointes; zespół wydłużonego odstępu QT

About this article
Title

Polekowe wydłużenie odstępu QT

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 2 (2008)

Article type

Review paper

Pages

62-73

Published online

2008-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(2):62-73.

Keywords

polekowe wydłużenie odstępu QT
odstęp QT
torsade de pointes
zespół wydłużonego odstępu QT

Authors

Wojciech Zaręba

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl