open access

Vol 3, No 3 (2008)
Case report
Published online: 2008-05-08
Get Citation

Zapalenie mięśnia sercowego związane z zakażeniem Salmonella enteritiditis

Paweł Franczuk, Krzysztof Rewiuk i Tomasz Grodzicki
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):159-161.

open access

Vol 3, No 3 (2008)
Case Reports
Published online: 2008-05-08

Abstract

Zapalenie mięśnia sercowego związane z bakteryjnym zapaleniem jelita rzadko opisuje się w piśmiennictwie. Przebieg kliniczny choroby jest często skąpoobjawowy, a więc jej rzeczywista częstość występowania może być zaniżona. W pracy przedstawiono przypadek zapalenia mięśnia sercowego u 31-letniego mężczyzny z zakażeniem Salmonella enteritiditis. Możliwość zapalenia mięśnia sercowego należy uwzględnić u każdego pacjenta z dolegliwościami sercowymi występującymi w czasie zakażenia przewodu pokarmowego. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 159-161)

Abstract

Zapalenie mięśnia sercowego związane z bakteryjnym zapaleniem jelita rzadko opisuje się w piśmiennictwie. Przebieg kliniczny choroby jest często skąpoobjawowy, a więc jej rzeczywista częstość występowania może być zaniżona. W pracy przedstawiono przypadek zapalenia mięśnia sercowego u 31-letniego mężczyzny z zakażeniem Salmonella enteritiditis. Możliwość zapalenia mięśnia sercowego należy uwzględnić u każdego pacjenta z dolegliwościami sercowymi występującymi w czasie zakażenia przewodu pokarmowego. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 159-161)
Get Citation

Keywords

zapalanie mięśnia sercowego; zakażenie Salmonella enteritiditis

About this article
Title

Zapalenie mięśnia sercowego związane z zakażeniem Salmonella enteritiditis

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 3 (2008)

Article type

Case report

Pages

159-161

Published online

2008-05-08

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):159-161.

Keywords

zapalanie mięśnia sercowego
zakażenie Salmonella enteritiditis

Authors

Paweł Franczuk
Krzysztof Rewiuk i Tomasz Grodzicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl