Vol 3, No 3 (2008)

Date published: 2008-05-08

Table of Contents

open access

Review Papers

Czy w erze terapii inwazyjnej zawał serca bez uniesienia odcinka ST powinno się leczyć inaczej niż zawał serca z uniesieniem odcinka ST?

Lech Poloński, Tadeusz Osadnik i Mariusz Gąsior

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):129-138.

Jak wykonać krioablację w przypadku przedsionkowo-komorowego nawrotnego częstoskurczu węzłowego?

Adam S. Budzikowski, Svjetlana Tisma-Dupanovic, Daniel Kroening i James P. Daubert

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):139-148.
Case Reports

Zapalenie mięśnia sercowego związane z zakażeniem Salmonella enteritiditis

Paweł Franczuk, Krzysztof Rewiuk i Tomasz Grodzicki

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):159-161.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii - przedruk

Ostre rozwarstwienie aorty z towarzyszącą zatorowością płucną imitujące zawał serca z uniesieniem odcinka ST

Kazimierz Radwan, Ewa Peszek-Przybyła, Agata Gruszka, Maciej Sosnowski i Paweł Buszman

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):162-163.
Prace badawcze

Leczenie niewydolności serca: Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia na lata 2003-2005 - POLKARD

Małgorzata Fedyk-Łukasik, Tomasz Zdrojewski, Barbara Wizner, Grzegorz Opolski, Jacek Dubiel, Małgorzata Stompór, Bogdan Wyrzykowski, Irina Mogilnaya, Michał Marchel i Tomasz Grodzicki

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):149-158.
Artykuł redakcyjny

Jak poprawić jakość opieki nad chorymi z niewydolnością serca?

Irmina Gradus-Pizlo

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):126-128.
Sprawozdanie

V Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne Koszalin/Mielno 9-11 kwietnia 2008 roku

Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski i Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):164-166.
Standardy kardiologiczne

Omdlenia - standardy postępowania w wybranych stanach klinicznych Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”. Pracownia Diagnostyki Omdleń

Grzegorz Gielerak, Małgorzata Lelonek, Piotr Kułakowski, Jacek Gajek, Jacek Orski, Tomasz Grodzicki i Monika Grzęda

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(3):101-125.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl