open access

Vol 3, No 4 (2008)
Case report
Published online: 2008-06-03
Get Citation

Częstoskurcze typu torsade de pointes wywołane moksyfloksacyną

Saadia Sherazi, Michael DiSalle, James P. Daubert i Abrar H. Shah
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):220-223.

open access

Vol 3, No 4 (2008)
Case Reports
Published online: 2008-06-03

Abstract

Torsade de pointes (TdP) coraz częściej rozpoznaje się jako powikłanie farmakoterapii. Najczęstszą przyczyną wydłużenia odstępu QT wywołanego lekami jest inhibicja kanału szybko aktywującego, opóźnionego potasowego prądu prostowniczego (IKr). Moksyfloksacyna, powszechnie stosowany fluorochinolon, to słaby inhibitor IKr związany z wydłużeniem QT. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny znacznego wydłużenia odstępu QT (618 ms) oraz TdP związanych ze stosowaniem moksyfloksacyny. Mimo że trudno ocenić, którzy pacjenci są narażeni na wystąpienie TdP, staranna estymacja współczynnika zysków i strat jest niezmiernie istotna przy przepisywaniu leków wywołujących wydłużenie odstępu QT.

Abstract

Torsade de pointes (TdP) coraz częściej rozpoznaje się jako powikłanie farmakoterapii. Najczęstszą przyczyną wydłużenia odstępu QT wywołanego lekami jest inhibicja kanału szybko aktywującego, opóźnionego potasowego prądu prostowniczego (IKr). Moksyfloksacyna, powszechnie stosowany fluorochinolon, to słaby inhibitor IKr związany z wydłużeniem QT. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny znacznego wydłużenia odstępu QT (618 ms) oraz TdP związanych ze stosowaniem moksyfloksacyny. Mimo że trudno ocenić, którzy pacjenci są narażeni na wystąpienie TdP, staranna estymacja współczynnika zysków i strat jest niezmiernie istotna przy przepisywaniu leków wywołujących wydłużenie odstępu QT.
Get Citation

Keywords

torsade de pointes; moksyfloksacyna; wydłużenie QT

About this article
Title

Częstoskurcze typu torsade de pointes wywołane moksyfloksacyną

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 4 (2008)

Article type

Case report

Pages

220-223

Published online

2008-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):220-223.

Keywords

torsade de pointes
moksyfloksacyna
wydłużenie QT

Authors

Saadia Sherazi
Michael DiSalle
James P. Daubert i Abrar H. Shah

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl