open access

Vol 3, No 4 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-03
Get Citation

Znaczenie biomarkerów sercowych w stratyfikacji ryzyka w ostrej zatorowości płucnej

Małgorzata Mikulewicz i Jerzy Lewczuk
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):180-183.

open access

Vol 3, No 4 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-06-03

Abstract

Obecnie wiadomo, że chorzy z niestabilną hemodynamicznie ostrą zatorowością płucną (APE), u których rokowanie jest złe, powinni być leczeni trombolitycznie lub za pomocą embolektomii, podczas gdy u pacjentów stabilnych hemodynamcznie i bez echokardiograficznych cech przeciążenia/ dysfunkcji prawej komory (RVO) rokowanie jest dobre i powinni być oni leczeni tylko antykoagulacyjnie. Pozostaje pytanie, jaki rodzaj terapii wybrać dla chorych stabilnych hemodynamicznie i z cechami RVO. U tych osób biomarkery sercowe mogą przyczynić się do uściślenia ryzyka i do wyboru terapii. Troponiny są wskaźnikami nieodwracalnego uszkodzenia komórek serca i nawet umiarkowany wzrost ich stężenia we krwi koreluje z RVO, niestabilnością hemodynamiczną i wstrząsem. Pozytywna wartość przewidująca te zdarzenia jest jednak stosunkowo niska i może być zwiększona przez łączne zastosowanie troponin i echokardiografii. Kliniczne korzyści z wykorzystania troponin wynikają przede wszystkim z ich wysokiej negatywnej wartości predykcyjnej wewnątrzszpitalnych niepożądanych zdarzeń klinicznych, w tym zgonu. Podobnie podwyższone stężenie peptydów natriuretycznych, takich jak BNP i proBNP, spowodowane zwiększonym napięciem jam prawego serca wykazuje ścisły związek z RVO i ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń wewnątrzszpitalnych. Niskie stężenie peptydów natriuretycznych wskazuje natomiast na niepowikłany przebieg schorzenia.
Pojawiły się propozycje algorytmów łączących oba biomarkery sercowe i echokardiografię w celu stratyfikacji ryzyka u chorych z APE. Najważniejszym celem przyszłych badań będzie ustalenie, którzy chorzy ze stabilną APE są kandydatami do leczenia trombolitycznego. Potwierdzenia wymagają doniesienia o użyteczności biomarkerów sercowych w przewidywaniu długoterminowego rokowania i identyfikowaniu tych pacjentów z APE, u których rozwinie się przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne.

Abstract

Obecnie wiadomo, że chorzy z niestabilną hemodynamicznie ostrą zatorowością płucną (APE), u których rokowanie jest złe, powinni być leczeni trombolitycznie lub za pomocą embolektomii, podczas gdy u pacjentów stabilnych hemodynamcznie i bez echokardiograficznych cech przeciążenia/ dysfunkcji prawej komory (RVO) rokowanie jest dobre i powinni być oni leczeni tylko antykoagulacyjnie. Pozostaje pytanie, jaki rodzaj terapii wybrać dla chorych stabilnych hemodynamicznie i z cechami RVO. U tych osób biomarkery sercowe mogą przyczynić się do uściślenia ryzyka i do wyboru terapii. Troponiny są wskaźnikami nieodwracalnego uszkodzenia komórek serca i nawet umiarkowany wzrost ich stężenia we krwi koreluje z RVO, niestabilnością hemodynamiczną i wstrząsem. Pozytywna wartość przewidująca te zdarzenia jest jednak stosunkowo niska i może być zwiększona przez łączne zastosowanie troponin i echokardiografii. Kliniczne korzyści z wykorzystania troponin wynikają przede wszystkim z ich wysokiej negatywnej wartości predykcyjnej wewnątrzszpitalnych niepożądanych zdarzeń klinicznych, w tym zgonu. Podobnie podwyższone stężenie peptydów natriuretycznych, takich jak BNP i proBNP, spowodowane zwiększonym napięciem jam prawego serca wykazuje ścisły związek z RVO i ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń wewnątrzszpitalnych. Niskie stężenie peptydów natriuretycznych wskazuje natomiast na niepowikłany przebieg schorzenia.
Pojawiły się propozycje algorytmów łączących oba biomarkery sercowe i echokardiografię w celu stratyfikacji ryzyka u chorych z APE. Najważniejszym celem przyszłych badań będzie ustalenie, którzy chorzy ze stabilną APE są kandydatami do leczenia trombolitycznego. Potwierdzenia wymagają doniesienia o użyteczności biomarkerów sercowych w przewidywaniu długoterminowego rokowania i identyfikowaniu tych pacjentów z APE, u których rozwinie się przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne.
Get Citation

Keywords

biomarkery sercowe; ostra zatorowość płucna; stratyfikacja ryzyka

About this article
Title

Znaczenie biomarkerów sercowych w stratyfikacji ryzyka w ostrej zatorowości płucnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 4 (2008)

Article type

Review paper

Pages

180-183

Published online

2008-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):180-183.

Keywords

biomarkery sercowe
ostra zatorowość płucna
stratyfikacja ryzyka

Authors

Małgorzata Mikulewicz i Jerzy Lewczuk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl