open access

Vol 3, No 4 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-03
Get Citation

Czy wiek wpływa na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi?

Piotr Buchta, Mariusz Gąsior, Małgorzata Kocot-Styn i Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):170-179.

open access

Vol 3, No 4 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-06-03

Abstract

Większość zaleceń dotyczących strategii leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi nie uwzględnia odmienności wynikających ze zróżnicowanego wieku pacjentów. Jednak nawet kilkuletnie różnice w wieku mogą istotnie wpływać na stan biologiczny organizmu i stopień progresji schorzeń towarzyszących, przekładając się zarówno na trudności diagnostyczne, jak i odmienną strategię leczenia chorych. Okazuje się, że zastosowanie uznanych za optymalne metod terapii opartych na wytycznych towarzystw kardiologicznych zmienia się wraz z wiekiem. Fakt ten może wpływać na rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, zwłaszcza w grupie osób starszych, istotnie częściej obciążonych dodatkowymi chorobami. Praca ta stanowi przegląd literatury pod kątem różnic populacyjnych, czynników obciążających rokowanie, różnic w strategii leczenia i rokowaniu pacjentów w zależności od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym.

Abstract

Większość zaleceń dotyczących strategii leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi nie uwzględnia odmienności wynikających ze zróżnicowanego wieku pacjentów. Jednak nawet kilkuletnie różnice w wieku mogą istotnie wpływać na stan biologiczny organizmu i stopień progresji schorzeń towarzyszących, przekładając się zarówno na trudności diagnostyczne, jak i odmienną strategię leczenia chorych. Okazuje się, że zastosowanie uznanych za optymalne metod terapii opartych na wytycznych towarzystw kardiologicznych zmienia się wraz z wiekiem. Fakt ten może wpływać na rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, zwłaszcza w grupie osób starszych, istotnie częściej obciążonych dodatkowymi chorobami. Praca ta stanowi przegląd literatury pod kątem różnic populacyjnych, czynników obciążających rokowanie, różnic w strategii leczenia i rokowaniu pacjentów w zależności od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym.
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; zawał serca; wiek chorych; pacjenci starsi

About this article
Title

Czy wiek wpływa na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 4 (2008)

Article type

Review paper

Pages

170-179

Published online

2008-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):170-179.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
zawał serca
wiek chorych
pacjenci starsi

Authors

Piotr Buchta
Mariusz Gąsior
Małgorzata Kocot-Styn i Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl