open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-06-20
Get Citation

Wpływ otyłości na zmienność rytmu serca u mężczyzn z zawałem serca

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Małgorzata Lelonek, Jerzy Krzysztof Wranicz i Jan Henryk Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):280-286.

open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-06-20

Abstract

Wstęp: Wykazano, że otyłość wpływa na zmienność rytmu serca (HRV). Adipokiny (hormonopodobne peptydy wydzielane przez tkankę tłuszczową) są aktywne biologicznie i oddziałują na układ sercowo-naczyniowy. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu otyłości (BMI ≥ 30) i stężenia adipokin (leptyna, adiponektyna i rezystyna) na HRV.
Metody: Stężenie adipokin oznaczono w osoczu chorych z ostrym zawałem serca - u 43 otyłych mężczyzn oraz 38 mężczyzn o prawidłowej masie ciała. Przeprowadzono 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera wraz z analizą czasową i częstotliwościową HRV.
Wyniki: Pomiary antropometryczne, stężenie leptyny i rezystyny były istotnie wyższe, zaś stężenie adiponektyny niższe w grupie otyłych mężczyzn w porównaniu z grupą mężczyzn o prawidłowej masie ciała. Parametry analizy czasowej (SDNN, SDANN, SDNN-i, rMSSD, p-NN50 i HF) były obniżone u chorych otyłych, podczas gdy wskaźnik LF/HF był podwyższony. Obwód pasa korelował z parametrami HRV silniej niż wskaźnik masy ciała. Zaobserwowano zależności między parametrami HRV i adipokinami: pomiędzy SDNN i leptyną (r= -0,32; p < 0,001) oraz rezystyną (r= -0,26; p < 0,05); SDANN i leptyną (r= –0,26; p < 0,05) oraz rezystyną (r= –0,29; p < 0,001); SDNN-i i rezystyną (r = -0,40; p < 0,001); LF i leptyną (r = 0,22; p < 0.05); HF i rezystyną (r = –0,22; p < 0,05); LF/HF i leptyną (r = 0,46; p < 0,001) oraz rezystyną (r = 0,44; p < 0,001).
Wnioski: Otyłość wiąże się z zaburzeniami równowagi współczulno-przywspółczulnej - z obniżoną aktywnością układu przywspółczulnego i zwiększoną aktywnością układu współczulnego. Zależność między osoczowym stężeniem leptyny oraz rezystyny i parametrami HRV może wskazywać na istnienie związku między stężeniem adipokin i występowaniem zaburzeń autonomicznego układu nerwowego.

Abstract

Wstęp: Wykazano, że otyłość wpływa na zmienność rytmu serca (HRV). Adipokiny (hormonopodobne peptydy wydzielane przez tkankę tłuszczową) są aktywne biologicznie i oddziałują na układ sercowo-naczyniowy. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu otyłości (BMI ≥ 30) i stężenia adipokin (leptyna, adiponektyna i rezystyna) na HRV.
Metody: Stężenie adipokin oznaczono w osoczu chorych z ostrym zawałem serca - u 43 otyłych mężczyzn oraz 38 mężczyzn o prawidłowej masie ciała. Przeprowadzono 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera wraz z analizą czasową i częstotliwościową HRV.
Wyniki: Pomiary antropometryczne, stężenie leptyny i rezystyny były istotnie wyższe, zaś stężenie adiponektyny niższe w grupie otyłych mężczyzn w porównaniu z grupą mężczyzn o prawidłowej masie ciała. Parametry analizy czasowej (SDNN, SDANN, SDNN-i, rMSSD, p-NN50 i HF) były obniżone u chorych otyłych, podczas gdy wskaźnik LF/HF był podwyższony. Obwód pasa korelował z parametrami HRV silniej niż wskaźnik masy ciała. Zaobserwowano zależności między parametrami HRV i adipokinami: pomiędzy SDNN i leptyną (r= -0,32; p < 0,001) oraz rezystyną (r= -0,26; p < 0,05); SDANN i leptyną (r= –0,26; p < 0,05) oraz rezystyną (r= –0,29; p < 0,001); SDNN-i i rezystyną (r = -0,40; p < 0,001); LF i leptyną (r = 0,22; p < 0.05); HF i rezystyną (r = –0,22; p < 0,05); LF/HF i leptyną (r = 0,46; p < 0,001) oraz rezystyną (r = 0,44; p < 0,001).
Wnioski: Otyłość wiąże się z zaburzeniami równowagi współczulno-przywspółczulnej - z obniżoną aktywnością układu przywspółczulnego i zwiększoną aktywnością układu współczulnego. Zależność między osoczowym stężeniem leptyny oraz rezystyny i parametrami HRV może wskazywać na istnienie związku między stężeniem adipokin i występowaniem zaburzeń autonomicznego układu nerwowego.
Get Citation

Keywords

otyłość; zmienność rytmu serca; zawał serca

About this article
Title

Wpływ otyłości na zmienność rytmu serca u mężczyzn z zawałem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 5 (2008)

Pages

280-286

Published online

2008-06-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):280-286.

Keywords

otyłość
zmienność rytmu serca
zawał serca

Authors

Katarzyna Piestrzeniewicz
Katarzyna Łuczak
Małgorzata Lelonek
Jerzy Krzysztof Wranicz i Jan Henryk Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl