open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-06-20
Get Citation

Incydenty sercowo-naczyniowe u pacjentów stosujących sildenafil - wyniki badania International Men’s Health Study

M.A. Mittleman, M. Maclure, M.A. Lewis, G.C. Hall, N. Moore, F. Giuliano, H. Porst, H. Hedelin, A. Martin-Morales, R.E. Sobel, R. Reynolds i D.B. Glasser
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):271-279.

open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-06-20

Abstract

Wstęp: Celem pracy było oszacowanie częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar) oraz całkowitej śmiertelności wśród mężczyzn z zaburzeniami erekcji otrzymujących sildenafil.
Metody: Prospektywnym, obserwacyjnym badaniem kohortowym International Men’s Health Study (IMHS) objęto pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami erekcji oraz wcześniej stosujących sildenafil lub dopiero zaczynających przyjmować ten preparat. Dane wyjściowe oraz z obserwacji odległej dotyczące chorób sercowo-naczyniowych (CVD), czynników ryzyka oraz zaburzeń erekcji uzyskano za pomocą odpowiednich kwestionariuszy. Do osób, które przebyły epizod sercowo-naczyniowy, wysłano kwestionariusze w celu zebrania informacji związanych z ekspozycją na sildenafil/leczeniem zaburzeń erekcji przed incydentem.
Wyniki: W analizowanej grupie (n = 3813) odnotowano 35 incydentów sercowo-naczyniowych u 30 chorych. Częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca oraz udaru wynosiła odpowiednio 0,4; 0,6 i 0,1 na każdych 100 pacjentolat obserwacji. W grupie 6 mężczyzn, którzy zgłosili stosowanie sildenafilu na miesiąc przed incydentem sercowo-naczyniowym, 2 podało jego użycie w czasie 24 godzin poprzedzających zdarzenie.
Wnioski: Wyniki badania IMHS potwierdzają wcześniejsze doniesienia o współwystępowaniu zaburzeń erekcji oraz CVD i o podobnych czynnikach ryzyka tych chorób.

Abstract

Wstęp: Celem pracy było oszacowanie częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar) oraz całkowitej śmiertelności wśród mężczyzn z zaburzeniami erekcji otrzymujących sildenafil.
Metody: Prospektywnym, obserwacyjnym badaniem kohortowym International Men’s Health Study (IMHS) objęto pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami erekcji oraz wcześniej stosujących sildenafil lub dopiero zaczynających przyjmować ten preparat. Dane wyjściowe oraz z obserwacji odległej dotyczące chorób sercowo-naczyniowych (CVD), czynników ryzyka oraz zaburzeń erekcji uzyskano za pomocą odpowiednich kwestionariuszy. Do osób, które przebyły epizod sercowo-naczyniowy, wysłano kwestionariusze w celu zebrania informacji związanych z ekspozycją na sildenafil/leczeniem zaburzeń erekcji przed incydentem.
Wyniki: W analizowanej grupie (n = 3813) odnotowano 35 incydentów sercowo-naczyniowych u 30 chorych. Częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca oraz udaru wynosiła odpowiednio 0,4; 0,6 i 0,1 na każdych 100 pacjentolat obserwacji. W grupie 6 mężczyzn, którzy zgłosili stosowanie sildenafilu na miesiąc przed incydentem sercowo-naczyniowym, 2 podało jego użycie w czasie 24 godzin poprzedzających zdarzenie.
Wnioski: Wyniki badania IMHS potwierdzają wcześniejsze doniesienia o współwystępowaniu zaburzeń erekcji oraz CVD i o podobnych czynnikach ryzyka tych chorób.
Get Citation

Keywords

zaburzenia erekcji; inhibitory fosfodiesterazy; incydenty sercowo-naczyniowe

About this article
Title

Incydenty sercowo-naczyniowe u pacjentów stosujących sildenafil - wyniki badania International Men’s Health Study

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 5 (2008)

Pages

271-279

Published online

2008-06-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):271-279.

Keywords

zaburzenia erekcji
inhibitory fosfodiesterazy
incydenty sercowo-naczyniowe

Authors

M.A. Mittleman
M. Maclure
M.A. Lewis
G.C. Hall
N. Moore
F. Giuliano
H. Porst
H. Hedelin
A. Martin-Morales
R.E. Sobel
R. Reynolds i D.B. Glasser

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl