open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-06-20
Get Citation

Niedokrwistość w niewydolności serca: częste współwystępowanie z niewydolnością nerek, czyli zespół niedokrwistości sercowo-nerkowej

A. Palazzuoli, M. Gallotta, F. Iovine, R. Nuti i D.S. Silverberg
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):264-270.

open access

Vol 3, No 5 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-06-20

Abstract

Wstęp: Chociaż na podstawie licznych badań wykazano znaczną częstość niedokrwistości u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (CHF), w niewielu dokonano dokładnej analizy zależności między CHF a występowaniem niedokrwistości i przewlekłej niewydolności nerek (CRF). Pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, nasiloną niedokrwistością, uogólnioną miażdżycą, chorobą układu oddechowego i w podeszłym wieku systematycznie wyłączano z większości randomizowanych badań klinicznych.
Metody: Zarówno niedokrwistość, jak i niewydolność nerek, często rozpoznawane jednocześnie, wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością, chorobowością oraz częstością hospitalizacji wśród pacjentów z CHF. Upośledzenie funkcji nerek łączy się z niepomyślnym rokowaniem, ponieważ jest wykładnikiem współistniejącej choroby i bardziej nasilonej miażdżycy naczyń. U chorych z CHF postępująca dysfunkcja nerek prowadzi do spadku stężenia erytropoetyny (EPO) i upośledzenia erytropoezy szpikowej. Można tym tłumaczyć obserwowane często w praktyce klinicznej skojarzenie CHF, CRF i niedokrwistości. Normalizacja stężenia hemoglobiny (Hb) po zastosowaniu EPO u chorych z CHF i CRF prowadzi do zwiększenia wydolności wysiłkowej poprzez wzrost podaży tlenu oraz poprawę czynności serca.
Wniosek: Autorzy opisują mechanizmy odpowiadające za związek niedokrwistości, CRF i CHF, prognostyczne znaczenie każdej z tych chorób, skutki terapeutyczne oraz potencjalne korzyści wynikające z zastosowania EPO.

Abstract

Wstęp: Chociaż na podstawie licznych badań wykazano znaczną częstość niedokrwistości u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (CHF), w niewielu dokonano dokładnej analizy zależności między CHF a występowaniem niedokrwistości i przewlekłej niewydolności nerek (CRF). Pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, nasiloną niedokrwistością, uogólnioną miażdżycą, chorobą układu oddechowego i w podeszłym wieku systematycznie wyłączano z większości randomizowanych badań klinicznych.
Metody: Zarówno niedokrwistość, jak i niewydolność nerek, często rozpoznawane jednocześnie, wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością, chorobowością oraz częstością hospitalizacji wśród pacjentów z CHF. Upośledzenie funkcji nerek łączy się z niepomyślnym rokowaniem, ponieważ jest wykładnikiem współistniejącej choroby i bardziej nasilonej miażdżycy naczyń. U chorych z CHF postępująca dysfunkcja nerek prowadzi do spadku stężenia erytropoetyny (EPO) i upośledzenia erytropoezy szpikowej. Można tym tłumaczyć obserwowane często w praktyce klinicznej skojarzenie CHF, CRF i niedokrwistości. Normalizacja stężenia hemoglobiny (Hb) po zastosowaniu EPO u chorych z CHF i CRF prowadzi do zwiększenia wydolności wysiłkowej poprzez wzrost podaży tlenu oraz poprawę czynności serca.
Wniosek: Autorzy opisują mechanizmy odpowiadające za związek niedokrwistości, CRF i CHF, prognostyczne znaczenie każdej z tych chorób, skutki terapeutyczne oraz potencjalne korzyści wynikające z zastosowania EPO.
Get Citation

Keywords

niewydolnośc serca; niewydolność nerek; niedokrwistość

About this article
Title

Niedokrwistość w niewydolności serca: częste współwystępowanie z niewydolnością nerek, czyli zespół niedokrwistości sercowo-nerkowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 5 (2008)

Pages

264-270

Published online

2008-06-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):264-270.

Keywords

niewydolnośc serca
niewydolność nerek
niedokrwistość

Authors

A. Palazzuoli
M. Gallotta
F. Iovine
R. Nuti i D.S. Silverberg

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl