open access

Vol 3, No 5 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-20
Get Citation

Znaczenie badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej

Dorota Bednarska, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Andrzej Motuk, Marek Koziński i Dorota Zbytek
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):236-241.

open access

Vol 3, No 5 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-06-20

Abstract

Choroba wieńcowa obejmuje stany niedokrwienia mięśnia sercowego wiążące się ze zmianami w tętnicach wieńcowych. Dławica piersiowa jest zespołem klinicznym charakteryzującym się bólem związanym z niedokrwieniem mięśnia sercowego. Częstość dławicy zwiększa się wraz z wiekiem u osób obojga płci. W wytycznych ACC/AHA kardiologiczną próbę wysiłkową zaleca się jako pierwsze badanie u pacjentów w stanie stabilnym z podejrzeniem dławicy, jednak czułość i swoistość ograniczają wartość tej metody. Analiza wymiany gazowej w trakcie wysiłku fizycznego w badaniu ergospirometrycznym u osób w chorobą wieńcową odzwierciedla wcześniejsze osiągnięcie AT, zmniejszenie DVO2/DWR oraz spadek pochłaniania tlenu względem częstości rytmu serca (O2pulse). Dzięki analizie metabolizmu tlenowego badanie ergospirometryczne ma większą czułość i specyficzność niż kardiologiczna próba wysiłkowa. Analiza gazów oddechowych może być również przydatna w diagnostyce choroby wieńcowej u pacjentów, u których istnieją nieprawidłowości w spoczynkowym zapisie EKG uniemożliwiające rozpoznanie niedokrwienia.

Abstract

Choroba wieńcowa obejmuje stany niedokrwienia mięśnia sercowego wiążące się ze zmianami w tętnicach wieńcowych. Dławica piersiowa jest zespołem klinicznym charakteryzującym się bólem związanym z niedokrwieniem mięśnia sercowego. Częstość dławicy zwiększa się wraz z wiekiem u osób obojga płci. W wytycznych ACC/AHA kardiologiczną próbę wysiłkową zaleca się jako pierwsze badanie u pacjentów w stanie stabilnym z podejrzeniem dławicy, jednak czułość i swoistość ograniczają wartość tej metody. Analiza wymiany gazowej w trakcie wysiłku fizycznego w badaniu ergospirometrycznym u osób w chorobą wieńcową odzwierciedla wcześniejsze osiągnięcie AT, zmniejszenie DVO2/DWR oraz spadek pochłaniania tlenu względem częstości rytmu serca (O2pulse). Dzięki analizie metabolizmu tlenowego badanie ergospirometryczne ma większą czułość i specyficzność niż kardiologiczna próba wysiłkowa. Analiza gazów oddechowych może być również przydatna w diagnostyce choroby wieńcowej u pacjentów, u których istnieją nieprawidłowości w spoczynkowym zapisie EKG uniemożliwiające rozpoznanie niedokrwienia.
Get Citation

Keywords

dławica piersiowa; kardiologiczna i ergospirometryczna próba wysiłkowa

About this article
Title

Znaczenie badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 5 (2008)

Article type

Review paper

Pages

236-241

Published online

2008-06-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):236-241.

Keywords

dławica piersiowa
kardiologiczna i ergospirometryczna próba wysiłkowa

Authors

Dorota Bednarska
Władysław Sinkiewicz
Jacek Kubica
Andrzej Motuk
Marek Koziński i Dorota Zbytek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl