open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Wartość kliniczna szybkiego testu do oznaczania osoczowego peptydu natriuretycznego typu B w różnicowaniu zastoinowej niewydolności serca i płucnych przyczyn duszności

S.-Q. Zhao, Y.-M. Hu, Q. Li, X.-R. Liu, M. Wang, W.-Y. Zhang, T. Wu, X.-L. Nie, N. Zhao, L.-R. Wang
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):350-358.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06

Abstract

Wstęp: Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) jest sercowym neurohormonem wydzielanym przez komory serca w odpowiedzi na przeciażenie ciśnieniowe. Celem badania było oszacowanie optymalnego punktu odcięcia dla osoczowego BNP w rozpoznawaniu zastoinowej niewydolności serca (CHF).
Metody: Prospektywnym badaniem objęto 195 chorych hospitalizowanych z powodu duszności. U wszystkich osób pomiaru ciśnienia zaklinowania we włośniczkach płucnych (PCWP) dokonywano za pomocą cewnika Swana-Ganza, a stężenie osoczowego BNP mierzono z zastosowaniem szybkiej metody imunofluorescencyjnej. W tym badaniu PCWP powyżej 12 mm Hg wybrano jako parametr referencyjny rozpoznawania dysfunkcji lewej komory. Chorych podzielono na dwie grupy: jedną grupę stanowili pacjenci z dusznością spowodowaną CHF (n = 134), a drugą - osoby z dusznością spowodowaną chorobami płuc (n = 61).
Wyniki: Punkt odcięcia dla BNP na poziomie 100 pg/ml charakteryzował się 94,34-procentową czułością, 92,13-procentową swoistością i 93,33-procentową dokładnością w różnicowaniu CHF i duszności pochodzenia płucnego. W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej wykazano, że pomiary stężenia BNP są niezależnym czynnikiem istotnie zwiększającym moc predykcyjną innych zmiennych klinicznych w modelach predykcji występowania CHF.
Wnioski: Stężenie BNP o wartości 100 pg/ml lub wyższe w ocenie z zastosowaniem szybkiego testu może być najdokładniejszym niezależnym czynnikiem predykcyjnym obecności lub niewystępowania zastoinowej niewydolności serca.

Abstract

Wstęp: Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) jest sercowym neurohormonem wydzielanym przez komory serca w odpowiedzi na przeciażenie ciśnieniowe. Celem badania było oszacowanie optymalnego punktu odcięcia dla osoczowego BNP w rozpoznawaniu zastoinowej niewydolności serca (CHF).
Metody: Prospektywnym badaniem objęto 195 chorych hospitalizowanych z powodu duszności. U wszystkich osób pomiaru ciśnienia zaklinowania we włośniczkach płucnych (PCWP) dokonywano za pomocą cewnika Swana-Ganza, a stężenie osoczowego BNP mierzono z zastosowaniem szybkiej metody imunofluorescencyjnej. W tym badaniu PCWP powyżej 12 mm Hg wybrano jako parametr referencyjny rozpoznawania dysfunkcji lewej komory. Chorych podzielono na dwie grupy: jedną grupę stanowili pacjenci z dusznością spowodowaną CHF (n = 134), a drugą - osoby z dusznością spowodowaną chorobami płuc (n = 61).
Wyniki: Punkt odcięcia dla BNP na poziomie 100 pg/ml charakteryzował się 94,34-procentową czułością, 92,13-procentową swoistością i 93,33-procentową dokładnością w różnicowaniu CHF i duszności pochodzenia płucnego. W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej wykazano, że pomiary stężenia BNP są niezależnym czynnikiem istotnie zwiększającym moc predykcyjną innych zmiennych klinicznych w modelach predykcji występowania CHF.
Wnioski: Stężenie BNP o wartości 100 pg/ml lub wyższe w ocenie z zastosowaniem szybkiego testu może być najdokładniejszym niezależnym czynnikiem predykcyjnym obecności lub niewystępowania zastoinowej niewydolności serca.
Get Citation

Keywords

peptyd natriuretyczny typu B; zastoinowa niewydolność serca; ciśnienie zaklinowania we włośniczkach płucnych; choroby płuc

About this article
Title

Wartość kliniczna szybkiego testu do oznaczania osoczowego peptydu natriuretycznego typu B w różnicowaniu zastoinowej niewydolności serca i płucnych przyczyn duszności

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Pages

350-358

Published online

2008-08-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):350-358.

Keywords

peptyd natriuretyczny typu B
zastoinowa niewydolność serca
ciśnienie zaklinowania we włośniczkach płucnych
choroby płuc

Authors

S.-Q. Zhao
Y.-M. Hu
Q. Li
X.-R. Liu
M. Wang
W.-Y. Zhang
T. Wu
X.-L. Nie
N. Zhao
L.-R. Wang

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl