open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Wpływ nebiwololu na stężenia tlenku azotu w surowicy krwi i osoczowego czynnika von Willebranda oraz parametry próby wysiłkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca

Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Beata Jołda-Mydłowska, Agnieszka Zubkiewicz, Maciej Szymczak, Andrzej Mysiak, Robert Skalik
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):335-341.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2008-08-06

Abstract


Wstęp: Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego poprzedzają rozwój miażdżycy u pacjent ów z nadciśnieniem tętniczym. Nebiwolol jest bardzo szczególnym, oddziałującym na śródbłonek beta-adrenolitykiem, wywołującym silny efekt wazodylatacyjny. Celem badania było określenie zmian stężenia w surowicy krwi tlenku azotu (NO), czynnika von Willebranda (vWf) w osoczu i wybranych parametrów zapisu elektrokardiograficznego próby wysiłkowej po 4-tygodniowym leczeniu nebiwololem.
Metody: Badaniem objęto 21 pacjentów w wieku 34-82 lat z rozpoznaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego lub pierwotnego nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. W próbkach krwi pobranych od chorych wykonywano oznaczenia NO w surowicy krwi i vWf w osoczu. Przeprowadzano tak¿e elektrokardiograficzny test wysiłkowy. Następnie przez 4 tygodnie podawano nebiwolol i powtarzano wymienione pomiary.
Wyniki: U wszystkich badanych pacjentów zaobserwowano istotny wzrost stężenia NO w surowicy po leczeniu nebiwololem. Po zakończeniu terapii nebiwololem odnotowano także wydłużenie czasu trwania próby wysiłkowej, wzrost metabolicznego równoważnika i spadek wartości produktu podwójnego.
Wnioski: Stosowanie nebiwololu poprawia parametry elektrokardiograficznego testu wysiłkowego u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Poprawy parametrów próby wysiłkowej nie zanotowano u tych osób, u których po leczeniu nebiwololem nie wykazano istotnego wzrostu stężenia NO w surowicy krwi.

Abstract


Wstęp: Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego poprzedzają rozwój miażdżycy u pacjent ów z nadciśnieniem tętniczym. Nebiwolol jest bardzo szczególnym, oddziałującym na śródbłonek beta-adrenolitykiem, wywołującym silny efekt wazodylatacyjny. Celem badania było określenie zmian stężenia w surowicy krwi tlenku azotu (NO), czynnika von Willebranda (vWf) w osoczu i wybranych parametrów zapisu elektrokardiograficznego próby wysiłkowej po 4-tygodniowym leczeniu nebiwololem.
Metody: Badaniem objęto 21 pacjentów w wieku 34-82 lat z rozpoznaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego lub pierwotnego nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. W próbkach krwi pobranych od chorych wykonywano oznaczenia NO w surowicy krwi i vWf w osoczu. Przeprowadzano tak¿e elektrokardiograficzny test wysiłkowy. Następnie przez 4 tygodnie podawano nebiwolol i powtarzano wymienione pomiary.
Wyniki: U wszystkich badanych pacjentów zaobserwowano istotny wzrost stężenia NO w surowicy po leczeniu nebiwololem. Po zakończeniu terapii nebiwololem odnotowano także wydłużenie czasu trwania próby wysiłkowej, wzrost metabolicznego równoważnika i spadek wartości produktu podwójnego.
Wnioski: Stosowanie nebiwololu poprawia parametry elektrokardiograficznego testu wysiłkowego u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Poprawy parametrów próby wysiłkowej nie zanotowano u tych osób, u których po leczeniu nebiwololem nie wykazano istotnego wzrostu stężenia NO w surowicy krwi.
Get Citation

Keywords

nebiwolol; tlenek azotu; czynnik von Willebranda; nadciśnienie tętnicze; choroba niedokrwienna serca

About this article
Title

Wpływ nebiwololu na stężenia tlenku azotu w surowicy krwi i osoczowego czynnika von Willebranda oraz parametry próby wysiłkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Pages

335-341

Published online

2008-08-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):335-341.

Keywords

nebiwolol
tlenek azotu
czynnik von Willebranda
nadciśnienie tętnicze
choroba niedokrwienna serca

Authors

Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
Beata Jołda-Mydłowska
Agnieszka Zubkiewicz
Maciej Szymczak
Andrzej Mysiak
Robert Skalik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl