open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Postępowanie w niewydolności serca u osób starszych

M. Imazio, A. Cotroneo, G. Gaschino, A. Chinaglia, P. Gareri, R. Lacava, T.D. Voci, R. Trinchero
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):309-322.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-08-06

Abstract

Wstęp: Celem pracy był przegląd aktualnie dostêpnej wiedzy dotyczącej objawów oraz cech klinicznych i postêpowania w niewydolności serca (HF) u osób starszych.
Metody: Autorzy dokładnie przeszukali kilka źródeł informacji opartych na dowodach naukowych, obejmujących Cochrane Database of Systemic Reviews, Clinical Evidence, wytyczne oparte na dowodach naukowych z National Guidelines Clearinghouse, zaś w bazie MEDLINE sprawdzili takie terminy, jak "niewydolność serca", "osoby starsze" oraz "postępowanie".
Wyniki: Różne cechy związane z procesem starzenia mogą predysponowaæ osoby starsze do HF i upośledzać ich zdolność do reakcji na uszkodzenie. Inną cechą charakterystyczną u starszych pacjentów jest rosnąca częstość występowania wielu towarzyszących chorób przewlekłych i zespołów geriatrycznych, które mogą wikłać obraz kliniczny i rozwój HF. Kryteria diagnostyczne nie zmieniają się u osób starszych, mimo że rozpoznanie może stanowić wyzwanie z powodu często atypowych objawów i manifestacji klinicznej, a choroby towarzyszące mogą naśladować lub wikłać obraz kliniczny. Farmakoterapia nie różni się znacząco od tej zalecanej u młodszych pacjentów i w dużym stopniu pozostaje empiryczna, ponieważ zwykle wyklucza się osoby starsze oraz osoby z chorobami współistniejącymi z prób klinicznych. Programy postępowania mogą potencjalnie przyczynią się do zmniejszenia chorobowości i śmiertelności pacjentów z HF.
Wnioski: Niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji i rehospitalizacji osób starszych. Wykazuje ona szczególne cechy u starszych pacjentów i jest zwykle powikłana chorobami towarzyszącymi, stanowiąc na całym świecie ogromne obciążenie finansowe. Pomimo to osoby starsze zwykle wykluczano z prób klinicznych i dlatego postępowanie w dużym stopniu pozostaje empiryczne i oparte na dowodach naukowych dotyczących osób z młodszych grup wiekowych.

Abstract

Wstęp: Celem pracy był przegląd aktualnie dostêpnej wiedzy dotyczącej objawów oraz cech klinicznych i postêpowania w niewydolności serca (HF) u osób starszych.
Metody: Autorzy dokładnie przeszukali kilka źródeł informacji opartych na dowodach naukowych, obejmujących Cochrane Database of Systemic Reviews, Clinical Evidence, wytyczne oparte na dowodach naukowych z National Guidelines Clearinghouse, zaś w bazie MEDLINE sprawdzili takie terminy, jak "niewydolność serca", "osoby starsze" oraz "postępowanie".
Wyniki: Różne cechy związane z procesem starzenia mogą predysponowaæ osoby starsze do HF i upośledzać ich zdolność do reakcji na uszkodzenie. Inną cechą charakterystyczną u starszych pacjentów jest rosnąca częstość występowania wielu towarzyszących chorób przewlekłych i zespołów geriatrycznych, które mogą wikłać obraz kliniczny i rozwój HF. Kryteria diagnostyczne nie zmieniają się u osób starszych, mimo że rozpoznanie może stanowić wyzwanie z powodu często atypowych objawów i manifestacji klinicznej, a choroby towarzyszące mogą naśladować lub wikłać obraz kliniczny. Farmakoterapia nie różni się znacząco od tej zalecanej u młodszych pacjentów i w dużym stopniu pozostaje empiryczna, ponieważ zwykle wyklucza się osoby starsze oraz osoby z chorobami współistniejącymi z prób klinicznych. Programy postępowania mogą potencjalnie przyczynią się do zmniejszenia chorobowości i śmiertelności pacjentów z HF.
Wnioski: Niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji i rehospitalizacji osób starszych. Wykazuje ona szczególne cechy u starszych pacjentów i jest zwykle powikłana chorobami towarzyszącymi, stanowiąc na całym świecie ogromne obciążenie finansowe. Pomimo to osoby starsze zwykle wykluczano z prób klinicznych i dlatego postępowanie w dużym stopniu pozostaje empiryczne i oparte na dowodach naukowych dotyczących osób z młodszych grup wiekowych.
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; osoby starsze; próby kliniczne; wytyczne; postępowanie

About this article
Title

Postępowanie w niewydolności serca u osób starszych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Pages

309-322

Published online

2008-08-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):309-322.

Keywords

niewydolność serca
osoby starsze
próby kliniczne
wytyczne
postępowanie

Authors

M. Imazio
A. Cotroneo
G. Gaschino
A. Chinaglia
P. Gareri
R. Lacava
T.D. Voci
R. Trinchero

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl