open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Nowe spojrzenie na związek między chorobami układu sercowo-naczyniowego a depresją

S.A. Mosovich, R.T. Boone, A. Reichenberg, S. Bansilal, J. Shaffer, K. Dahlman, P.D. Harvey, M.E. Farkouh
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):296-308.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2008-08-06

Abstract

Wstęp: Mimo że związek między depresją a chorobami układu sercowo-naczyniowego jest dobrze udokumentowany, mechanizmy leżące u podłoża tej zależności nie są dokładnie poznane. W niniejszej pracy przedstawiono 3 prawdopodobne modele, które mogą odpowiadaæ za współwystępowanie depresji i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Metody: W pierwszym modelu depresja stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, zaś w drugim choroby te są rozpatrywane jako czynnik ryzyka depresji. Trzeci model zakłada istnienie wspólnego szlaku, poprzez który działania wywierane na organizm przez przewlekły stres objawiaja się depresją i chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Wnioski: Jeśli proponowany przez autorów model okaże się prawdziwy, wczesne działania prewencyjne, podjęte jeszcze przed wystąpieniem jawnych objawów klinicznych depresji i/lub chorób układu sercowo-naczyniowego, mogą opóźnić wystąpienie tych poważnych schorzeń lub zapobiec mu.

Abstract

Wstęp: Mimo że związek między depresją a chorobami układu sercowo-naczyniowego jest dobrze udokumentowany, mechanizmy leżące u podłoża tej zależności nie są dokładnie poznane. W niniejszej pracy przedstawiono 3 prawdopodobne modele, które mogą odpowiadaæ za współwystępowanie depresji i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Metody: W pierwszym modelu depresja stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, zaś w drugim choroby te są rozpatrywane jako czynnik ryzyka depresji. Trzeci model zakłada istnienie wspólnego szlaku, poprzez który działania wywierane na organizm przez przewlekły stres objawiaja się depresją i chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Wnioski: Jeśli proponowany przez autorów model okaże się prawdziwy, wczesne działania prewencyjne, podjęte jeszcze przed wystąpieniem jawnych objawów klinicznych depresji i/lub chorób układu sercowo-naczyniowego, mogą opóźnić wystąpienie tych poważnych schorzeń lub zapobiec mu.
Get Citation

Keywords

depresja; choroby układu sercowo-naczyniowego

About this article
Title

Nowe spojrzenie na związek między chorobami układu sercowo-naczyniowego a depresją

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Pages

296-308

Published online

2008-08-06

Page views

527

Article views/downloads

2718

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):296-308.

Keywords

depresja
choroby układu sercowo-naczyniowego

Authors

S.A. Mosovich
R.T. Boone
A. Reichenberg
S. Bansilal
J. Shaffer
K. Dahlman
P.D. Harvey
M.E. Farkouh

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl