open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Review paper
Published online: 2008-08-06
Get Citation

Cukrzyca a inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):287-291.

open access

Vol 3, No 6-7 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-08-06

Abstract

Cukrzyca jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby wieñcowej. Chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu niż osoby bez tego schorzenia. Wspólnym elementem bêdącym następstwem cukrzycy i jednocześnie stanowiącym jedną z przyczyn choroby wieñcowej jest dysfunkcja śródbłonka naczyniowego. Okazuje się, że skutki działania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) znacznie wykraczają poza pierwotnie planowane wskazanie, którym by³o leczenie nadciśnienia têtniczego. Efekty metaboliczne związane z hamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) wywołują wiele korzystnych następstw metabolicznych. Szczególnie można się spodziewać poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego i hamowania niekorzystnego remodelingu serca i naczyń. Hamowanie funkcji układu RAA jest ważne, gdyż ogranicza wiele patologicznych zjawisk prowadzących do powstania i progresji cukrzycy. Korzystny efekt terapii lekami z tej grupy potwierdzono zarówno w badaniach doświadczalnych, jak i klinicznych. Szczególnie istotne są badania już w projekcie uwzględniające ocenę wpływu interwencji w obrębie układu RAA na rozwój cukrzycy, takie jak DREAM i NAVIGATOR. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują, że leki hamujące funkcję układu RAA są podstawowymi preparatami stosowanymi w leczeniu schorzeń wymagających ich podawania także u chorych na cukrzycê lub osób z nietolerancją glukozy, u których są lekami obligatoryjnymi. Natomiast nie znaleziono dotychczas jednoznacznych dowodów pozwalających na ich zastosowanie w prewencji cukrzycy.

Abstract

Cukrzyca jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby wieñcowej. Chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu niż osoby bez tego schorzenia. Wspólnym elementem bêdącym następstwem cukrzycy i jednocześnie stanowiącym jedną z przyczyn choroby wieñcowej jest dysfunkcja śródbłonka naczyniowego. Okazuje się, że skutki działania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) znacznie wykraczają poza pierwotnie planowane wskazanie, którym by³o leczenie nadciśnienia têtniczego. Efekty metaboliczne związane z hamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) wywołują wiele korzystnych następstw metabolicznych. Szczególnie można się spodziewać poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego i hamowania niekorzystnego remodelingu serca i naczyń. Hamowanie funkcji układu RAA jest ważne, gdyż ogranicza wiele patologicznych zjawisk prowadzących do powstania i progresji cukrzycy. Korzystny efekt terapii lekami z tej grupy potwierdzono zarówno w badaniach doświadczalnych, jak i klinicznych. Szczególnie istotne są badania już w projekcie uwzględniające ocenę wpływu interwencji w obrębie układu RAA na rozwój cukrzycy, takie jak DREAM i NAVIGATOR. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują, że leki hamujące funkcję układu RAA są podstawowymi preparatami stosowanymi w leczeniu schorzeń wymagających ich podawania także u chorych na cukrzycê lub osób z nietolerancją glukozy, u których są lekami obligatoryjnymi. Natomiast nie znaleziono dotychczas jednoznacznych dowodów pozwalających na ich zastosowanie w prewencji cukrzycy.
Get Citation

Keywords

cukrzyca; inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę; układ renina-angiotensyna-aldosteron

About this article
Title

Cukrzyca a inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 6-7 (2008)

Article type

Review paper

Pages

287-291

Published online

2008-08-06

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):287-291.

Keywords

cukrzyca
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
układ renina-angiotensyna-aldosteron

Authors

Grzegorz Grześk
Aldona Kubica
Elżbieta Grześk
Rajmund Wilczek
Wacław Kochman
Adam Sukiennik
Władysław Sinkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl