open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-09-26
Get Citation

Prognostyczne znaczenie ujemnego wyniku echokardiograficznej próby dobutaminowej w warunkach submaksymalnego obciążenia - badanie z 3-letnią obserwacją

Salil J. Patel, Ajay Srivastava, Natesh Lingam, Gordon Jacobsen, Karthik Ananthasubramaniam
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):422-431.

open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-09-26

Abstract


Wstęp: Celem badania była ocena wartości predykcyjnej ujemnego wyniku echokardiograficznej próby dobutaminowej w warunkach submaksymalnego obciążenia (NsubDSE) w odniesieniu do występowania poważnych incydentów sercowych.
Metody i wyniki: Analizie poddano pacjentów z ujemnym wynikiem echokardiograficznej próby dobutaminowej należących do dwóch grup wyróżnionych w zależności od przewidywanej maksymalnej częstości rytmu serca (PMHR) (< 85% oraz ≥ 85% PMHR), w których oceniano występowanie poważnych niepożądanych incydentów sercowych w ciągu 3 lat. Spośród 756 pacjentów z ujemnym wynikiem echokardiograficznej próby dobutaminowej u 415 chorych wartość PMHR wyniosła 85% lub więcej. W obu grupach stwierdzono podobny odsetek osób z frakcją wyrzutową powyżej 50% (80,6% vs. 81,9%; p = 0,66). Grupa z NsubDSE charakteryzowała się większą częstością stosowania leków hamujących przewodzenie przez łącze przedsionkowo-komorowe (58,7% vs. 39,9%; p < 0,0001) oraz większą częstością występowania cukrzycy (38,7% vs. 27,6%; p = 0,001). Analiza Kaplana-Meiera nie wykazała różnic przeżycia bez zgonu sercowego (98% vs. 98%; p = 0,88), zawału serca niezakończonego zgonem (94% vs. 94%; p = 0,85) lub wszystkich poważnych incydentów sercowych (81% vs. 78%; p = 0,24). Czynnikami predykcyjnymi incydentów sercowych w analizie wielozmiennej były cukrzyca i zachowana frakcja wyrzutowa (p = 0,005).
Wnioski: W niniejszym badaniu osiągnięcie NsubDSE wiązało się z korzystnym rokowaniem. Uzyskiwano je częściej u chorych na cukrzycę, ale w tej grupie częściej występowały też incydenty sercowe pomimo zachowanej frakcji wyrzutowej. U osób z tej grupy dużego ryzyka wskazana jest więc dalsza diagnostyka choroby wieńcowej.

Abstract


Wstęp: Celem badania była ocena wartości predykcyjnej ujemnego wyniku echokardiograficznej próby dobutaminowej w warunkach submaksymalnego obciążenia (NsubDSE) w odniesieniu do występowania poważnych incydentów sercowych.
Metody i wyniki: Analizie poddano pacjentów z ujemnym wynikiem echokardiograficznej próby dobutaminowej należących do dwóch grup wyróżnionych w zależności od przewidywanej maksymalnej częstości rytmu serca (PMHR) (< 85% oraz ≥ 85% PMHR), w których oceniano występowanie poważnych niepożądanych incydentów sercowych w ciągu 3 lat. Spośród 756 pacjentów z ujemnym wynikiem echokardiograficznej próby dobutaminowej u 415 chorych wartość PMHR wyniosła 85% lub więcej. W obu grupach stwierdzono podobny odsetek osób z frakcją wyrzutową powyżej 50% (80,6% vs. 81,9%; p = 0,66). Grupa z NsubDSE charakteryzowała się większą częstością stosowania leków hamujących przewodzenie przez łącze przedsionkowo-komorowe (58,7% vs. 39,9%; p < 0,0001) oraz większą częstością występowania cukrzycy (38,7% vs. 27,6%; p = 0,001). Analiza Kaplana-Meiera nie wykazała różnic przeżycia bez zgonu sercowego (98% vs. 98%; p = 0,88), zawału serca niezakończonego zgonem (94% vs. 94%; p = 0,85) lub wszystkich poważnych incydentów sercowych (81% vs. 78%; p = 0,24). Czynnikami predykcyjnymi incydentów sercowych w analizie wielozmiennej były cukrzyca i zachowana frakcja wyrzutowa (p = 0,005).
Wnioski: W niniejszym badaniu osiągnięcie NsubDSE wiązało się z korzystnym rokowaniem. Uzyskiwano je częściej u chorych na cukrzycę, ale w tej grupie częściej występowały też incydenty sercowe pomimo zachowanej frakcji wyrzutowej. U osób z tej grupy dużego ryzyka wskazana jest więc dalsza diagnostyka choroby wieńcowej.
Get Citation

Keywords

echokardiograficzna próba dobutaminowa; docelowa częstość rytmu serca; rokowanie; produkt podwójny; beta-adrenolityki

About this article
Title

Prognostyczne znaczenie ujemnego wyniku echokardiograficznej próby dobutaminowej w warunkach submaksymalnego obciążenia - badanie z 3-letnią obserwacją

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 8-9 (2008)

Pages

422-431

Published online

2008-09-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):422-431.

Keywords

echokardiograficzna próba dobutaminowa
docelowa częstość rytmu serca
rokowanie
produkt podwójny
beta-adrenolityki

Authors

Salil J. Patel
Ajay Srivastava
Natesh Lingam
Gordon Jacobsen
Karthik Ananthasubramaniam

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl