open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-26
Get Citation

Echokardiografia wysiłkowa w diagnostyce czynnościowej niedomykalności mitralnej - systematyczny przegląd piśmiennictwa

Damian Cieślikowski, Tomasz Baron, Tomasz Grodzicki
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):383-393.

open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-09-26

Abstract


Wstęp: Celem niniejszej pracy było przedstawienie systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego roli echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej.
Metody: Do internetowej bazy danych PubMed wprowadzono następujące słowa kluczowe: „niedomykalność, mitralna, echokardiografia, obciążeniowa”. Uzyskano 172 pozycje w literaturze z okresu od 1977 roku do lipca 2007 roku. Po uwzględnieniu kryteriów wykluczających ostatecznie wykorzystano 18 oryginalnych prac badawczych. Poszczególne publikacje odnosiły się do różnych grup pacjentów, najczęściej jednak przedstawiały chorych z istotną dysfunkcją skurczową lewej komory, zwykle o etiologii niedokrwiennej oraz z obecną niedomykalnością mitralną co najmniej łagodnego stopnia. Wszystkich pacjentów poddano diagnostyce echokardiograficznej obejmującej badanie spoczynkowe oraz testy obciążeniowe, na przykład próbę wysiłkową na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej, a także próby farmakologiczne. Wśród licznych wskaźników echokardiograficznych oceniano przede wszystkim objętość fali zwrotnej (RVol), efektywne pole niedomykalności (ERO), geometrię i funkcję lewej komory oraz ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej (sPAP).
Wyniki: Zmiany parametrów echokardiograficznych czynnościowej niedomykalności mitralnej podczas prób obciążeniowych ściśle wiążą się z ryzykiem wystąpienia obrzęku płuc, śmiertelnością, tolerancją wysiłku oraz stopniem zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Najważniejszym wskaźnikiem echokardiograficznym jest przyrost ERO o ponad 13 mm2 podczas wysiłku.
Wnioski: Liczne dane z piśmiennictwa wskazują na istotne znaczenie echokardiografii obciążeniowej u chorych z czynnościową niedomykalnością mitralną, ze względu na jej dynamiczny charakter i tym samym możliwość znacznego przyrostu nawet wyjściowo niewielkiej fali zwrotnej przy zmianie warunków hemodynamicznych, a zwłaszcza obciążenia następczego lewej komory.

Abstract


Wstęp: Celem niniejszej pracy było przedstawienie systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego roli echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej.
Metody: Do internetowej bazy danych PubMed wprowadzono następujące słowa kluczowe: „niedomykalność, mitralna, echokardiografia, obciążeniowa”. Uzyskano 172 pozycje w literaturze z okresu od 1977 roku do lipca 2007 roku. Po uwzględnieniu kryteriów wykluczających ostatecznie wykorzystano 18 oryginalnych prac badawczych. Poszczególne publikacje odnosiły się do różnych grup pacjentów, najczęściej jednak przedstawiały chorych z istotną dysfunkcją skurczową lewej komory, zwykle o etiologii niedokrwiennej oraz z obecną niedomykalnością mitralną co najmniej łagodnego stopnia. Wszystkich pacjentów poddano diagnostyce echokardiograficznej obejmującej badanie spoczynkowe oraz testy obciążeniowe, na przykład próbę wysiłkową na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej, a także próby farmakologiczne. Wśród licznych wskaźników echokardiograficznych oceniano przede wszystkim objętość fali zwrotnej (RVol), efektywne pole niedomykalności (ERO), geometrię i funkcję lewej komory oraz ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej (sPAP).
Wyniki: Zmiany parametrów echokardiograficznych czynnościowej niedomykalności mitralnej podczas prób obciążeniowych ściśle wiążą się z ryzykiem wystąpienia obrzęku płuc, śmiertelnością, tolerancją wysiłku oraz stopniem zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Najważniejszym wskaźnikiem echokardiograficznym jest przyrost ERO o ponad 13 mm2 podczas wysiłku.
Wnioski: Liczne dane z piśmiennictwa wskazują na istotne znaczenie echokardiografii obciążeniowej u chorych z czynnościową niedomykalnością mitralną, ze względu na jej dynamiczny charakter i tym samym możliwość znacznego przyrostu nawet wyjściowo niewielkiej fali zwrotnej przy zmianie warunków hemodynamicznych, a zwłaszcza obciążenia następczego lewej komory.
Get Citation

Keywords

niedomykalność mitralna; echokardiografia wysiłkowa

About this article
Title

Echokardiografia wysiłkowa w diagnostyce czynnościowej niedomykalności mitralnej - systematyczny przegląd piśmiennictwa

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 8-9 (2008)

Article type

Review paper

Pages

383-393

Published online

2008-09-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):383-393.

Keywords

niedomykalność mitralna
echokardiografia wysiłkowa

Authors

Damian Cieślikowski
Tomasz Baron
Tomasz Grodzicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl