open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-26
Get Citation

Implantowany kardiowerter-defibrylator serca w leczeniu kobiet zagrożonych nagłą śmiercią sercową

Maciej Kempa
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):371-374.

open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-09-26

Abstract

Mimo że obecnie obowiązujące wytyczne na temat leczenia pacjentów zagrożonych nagłą śmiercią sercową nie uwzględniają różnic dotyczących płci, wielu autorów dostrzega odmienności w tym zakresie pomiędzy kobietami i mężczyznami. W pracy przedstawiono problematykę podłoża zaburzeń rytmu, wskazań do implantacji kardiowertera-defibrylatora serca (ICD), techniki zabiegu oraz korzyści z takiego leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem populacji kobiet. Omówiono też zagadnienia związane z ciążą i porodem u pacjentki z wszczepionym ICD.

Abstract

Mimo że obecnie obowiązujące wytyczne na temat leczenia pacjentów zagrożonych nagłą śmiercią sercową nie uwzględniają różnic dotyczących płci, wielu autorów dostrzega odmienności w tym zakresie pomiędzy kobietami i mężczyznami. W pracy przedstawiono problematykę podłoża zaburzeń rytmu, wskazań do implantacji kardiowertera-defibrylatora serca (ICD), techniki zabiegu oraz korzyści z takiego leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem populacji kobiet. Omówiono też zagadnienia związane z ciążą i porodem u pacjentki z wszczepionym ICD.
Get Citation

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator serca (ICD)

About this article
Title

Implantowany kardiowerter-defibrylator serca w leczeniu kobiet zagrożonych nagłą śmiercią sercową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 8-9 (2008)

Article type

Review paper

Pages

371-374

Published online

2008-09-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):371-374.

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator serca (ICD)

Authors

Maciej Kempa

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl