open access

Vol 4, No 1 (2009)
Case report
Published online: 2009-01-26
Get Citation

Patologiczna masa wewnątrzsercowa oraz odynofagia jako objawy rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B

Makiko Ban-Hoefen, Magdalena A. Zeglin, John D. Bisognano
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):36-40.

open access

Vol 4, No 1 (2009)
Case Reports
Published online: 2009-01-26

Abstract

Zajęcie mięśnia sercowego jako pierwsza manifestacja rozwijającego się chłoniaka złośliwego jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem. W niniejszej pracy opisano przypadek kliniczny 77-letniego mężczyzny, u którego wstępnie na podstawie badania echokardiograficznego zdiagnozowano patologiczną masę w obrębie lewego przedsionka objawiającą się klinicznie pod postacią stopniowo narastającej duszności, dysfagii, odynofagii oraz gorączki. Patologiczna masa wewnątrzsercowa była wstępnie traktowana jako skrzeplina i jako taka była leczona w warunkach ambulatoryjnych za pomocą terapeutycznych dawek leków przeciwkrzepliwych. Przy przyjęciu wykonano rezonans magnetyczny, w którym wykazano duży patologiczny twór w obrębie śródpiersia, który swój początek miał w obrębie przełyku i naciekał lewy przedsionek. Rentgenowskie badanie kontrastowe przełyku z użyciem barytu uwidoczniło ubytek cienia o typowym wyglądzie ogryzka od jabłka, który obejmował dolną trzecią część przełyku. Na podstawie badania tomokomputerowego klatki piersiowej stwierdzono dużą patologiczną masę tkanek miękkich w obrębie śródpiersia z towarzyszącą limfadenopatią okołotchawiczą. W endoskopii wykonanej za pomocą giętkiego gastroskopu ujawniono obecność patologicznej masy w obrębie przełyku o długości około 10 cm, nieregularnych brzegach i silnie martwiczym wyglądzie makroskopowym. Wykonano biopsję opisanej powyżej zmiany oraz następcze badania histopatologiczne, na podstawie których rozpoznano rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B dużego stopnia. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjenta z chłoniakiem objawiającym się dusznością, odynofagią i obecnością patologicznej masy w obrębie lewego przedsionka. Według autorów dotychczas nie opisano jeszcze takiego przypadku.

Abstract

Zajęcie mięśnia sercowego jako pierwsza manifestacja rozwijającego się chłoniaka złośliwego jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem. W niniejszej pracy opisano przypadek kliniczny 77-letniego mężczyzny, u którego wstępnie na podstawie badania echokardiograficznego zdiagnozowano patologiczną masę w obrębie lewego przedsionka objawiającą się klinicznie pod postacią stopniowo narastającej duszności, dysfagii, odynofagii oraz gorączki. Patologiczna masa wewnątrzsercowa była wstępnie traktowana jako skrzeplina i jako taka była leczona w warunkach ambulatoryjnych za pomocą terapeutycznych dawek leków przeciwkrzepliwych. Przy przyjęciu wykonano rezonans magnetyczny, w którym wykazano duży patologiczny twór w obrębie śródpiersia, który swój początek miał w obrębie przełyku i naciekał lewy przedsionek. Rentgenowskie badanie kontrastowe przełyku z użyciem barytu uwidoczniło ubytek cienia o typowym wyglądzie ogryzka od jabłka, który obejmował dolną trzecią część przełyku. Na podstawie badania tomokomputerowego klatki piersiowej stwierdzono dużą patologiczną masę tkanek miękkich w obrębie śródpiersia z towarzyszącą limfadenopatią okołotchawiczą. W endoskopii wykonanej za pomocą giętkiego gastroskopu ujawniono obecność patologicznej masy w obrębie przełyku o długości około 10 cm, nieregularnych brzegach i silnie martwiczym wyglądzie makroskopowym. Wykonano biopsję opisanej powyżej zmiany oraz następcze badania histopatologiczne, na podstawie których rozpoznano rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B dużego stopnia. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjenta z chłoniakiem objawiającym się dusznością, odynofagią i obecnością patologicznej masy w obrębie lewego przedsionka. Według autorów dotychczas nie opisano jeszcze takiego przypadku.
Get Citation

Keywords

patologiczna masa w obrębie przedsionka; odynofagia; badanie echokardiograficzne; chłoniak

About this article
Title

Patologiczna masa wewnątrzsercowa oraz odynofagia jako objawy rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (2009)

Article type

Case report

Pages

36-40

Published online

2009-01-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):36-40.

Keywords

patologiczna masa w obrębie przedsionka
odynofagia
badanie echokardiograficzne
chłoniak

Authors

Makiko Ban-Hoefen
Magdalena A. Zeglin
John D. Bisognano

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl