open access

Vol 4, No 1 (2009)
Review paper
Published online: 2009-01-26
Get Citation

Mechanizmy działania leków przeciwpłytkowych

Jacek Kubica, Marek Koziński, Grzegorz Grześk
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):10-17.

open access

Vol 4, No 1 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-01-26

Abstract

Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych oraz mózgowych incydentów niedokrwiennych. Wprowadzenie leków przeciwpłytkowych istotnie poprawiło rokowanie w tych jednostkach chorobowych. Wraz z rozwojem wiedzy medycznej trwają intensywne badania nad innowacyjnymi związkami ingerującymi zarówno w dotychczas poznane, jak i całkiem nowe szlaki prowadzące do aktywacji oraz agregacji płytek krwi. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo terapii przy zachowanej skuteczności klinicznej. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy działania stosowanych aktualnie leków przeciwpłytkowych oraz wybrane nowe opcje terapeutyczne.

Abstract

Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych oraz mózgowych incydentów niedokrwiennych. Wprowadzenie leków przeciwpłytkowych istotnie poprawiło rokowanie w tych jednostkach chorobowych. Wraz z rozwojem wiedzy medycznej trwają intensywne badania nad innowacyjnymi związkami ingerującymi zarówno w dotychczas poznane, jak i całkiem nowe szlaki prowadzące do aktywacji oraz agregacji płytek krwi. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo terapii przy zachowanej skuteczności klinicznej. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy działania stosowanych aktualnie leków przeciwpłytkowych oraz wybrane nowe opcje terapeutyczne.
Get Citation

Keywords

leki przeciwpłytkowe; mechanizm działania; aktywacja płytek krwi; agregacja płytek krwi

About this article
Title

Mechanizmy działania leków przeciwpłytkowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (2009)

Article type

Review paper

Pages

10-17

Published online

2009-01-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):10-17.

Keywords

leki przeciwpłytkowe
mechanizm działania
aktywacja płytek krwi
agregacja płytek krwi

Authors

Jacek Kubica
Marek Koziński
Grzegorz Grześk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl