open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Współpraca kardiologa z kardiochirurgiem przy leczeniu poważnych powikłań infekcyjnych stymulacji stałej

Andrzej Kutarski, Janusz Jendrej
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):136-141.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono (na przykładzie działalności ośrodka lubelskiego) rozwój technik usuwania wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się roli kardiochirurga (usuwanie układu w całości) do współpracownika (usuwanie elektrod techniką przezskórną), przy czym ostatnia z nich sprowadza się głównie do gotowości natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia powikłań. Jeśli istnieją uzasadnione wskazania do chirurgicznego usunięcia elektrod, zabieg poprzedza się koronarografią i usunięciem stymulatora wraz z uwolnieniem elektrod z obrostów w żyle podobojczykowej, bezimiennej i głównej przed operacją, poza kardiochirurgicznym blokiem operacyjnym.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono (na przykładzie działalności ośrodka lubelskiego) rozwój technik usuwania wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się roli kardiochirurga (usuwanie układu w całości) do współpracownika (usuwanie elektrod techniką przezskórną), przy czym ostatnia z nich sprowadza się głównie do gotowości natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia powikłań. Jeśli istnieją uzasadnione wskazania do chirurgicznego usunięcia elektrod, zabieg poprzedza się koronarografią i usunięciem stymulatora wraz z uwolnieniem elektrod z obrostów w żyle podobojczykowej, bezimiennej i głównej przed operacją, poza kardiochirurgicznym blokiem operacyjnym.
Get Citation

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia; usuwanie zainfekowanych elektrod; kardiochirurgiczne usuwanie elektrod

About this article
Title

Współpraca kardiologa z kardiochirurgiem przy leczeniu poważnych powikłań infekcyjnych stymulacji stałej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

136-141

Published online

2009-02-25

Page views

551

Article views/downloads

1574

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):136-141.

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia
usuwanie zainfekowanych elektrod
kardiochirurgiczne usuwanie elektrod

Authors

Andrzej Kutarski
Janusz Jendrej

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl