open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Przetarcie silikonowych izolacji elektrod wewnątrzsercowych - nowo odkryte zjawisko w elektroterapii: obserwacje własne

Andrzej Kutarski, Barbara Małecka
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):126-131.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zaobserwowane w materiale własnym zjawisko przetarcia zewnętrznych silikonowych osłon elektrod wewnątrzsercowych. Analizą objęto usunięte elektrody PM/ICD u 120 chorych w latach 2006–2008, stwierdzając ewidentne przetarcie u 21% leczonych. Przedstawiono w zarysie zastosowaną przezżylną technikę usuwania elektrod. Omówiono możliwy mechanizm powstawania uszkodzeń, zależny między innymi od liczby elektrod w sercu i ich wzajemnego przestrzennego ułożenia. Podsumowując, podkreślono brak zjawiska przetarć elektrod wewnątrzsercowych w układach jednoelektrodowych, możliwy związek przyczynowy przetarć ze stanem zapalnym wsierdzia oraz konieczność zachowania staranności przy implantacji licznych elektrod.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zaobserwowane w materiale własnym zjawisko przetarcia zewnętrznych silikonowych osłon elektrod wewnątrzsercowych. Analizą objęto usunięte elektrody PM/ICD u 120 chorych w latach 2006–2008, stwierdzając ewidentne przetarcie u 21% leczonych. Przedstawiono w zarysie zastosowaną przezżylną technikę usuwania elektrod. Omówiono możliwy mechanizm powstawania uszkodzeń, zależny między innymi od liczby elektrod w sercu i ich wzajemnego przestrzennego ułożenia. Podsumowując, podkreślono brak zjawiska przetarć elektrod wewnątrzsercowych w układach jednoelektrodowych, możliwy związek przyczynowy przetarć ze stanem zapalnym wsierdzia oraz konieczność zachowania staranności przy implantacji licznych elektrod.
Get Citation

Keywords

przetarcie elektrod wewnątrzsercowych; długotrwała stymulacja serca; powikłania stymulacji serca; przezżylne usuwanie elektrod

About this article
Title

Przetarcie silikonowych izolacji elektrod wewnątrzsercowych - nowo odkryte zjawisko w elektroterapii: obserwacje własne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

126-131

Published online

2009-02-25

Page views

425

Article views/downloads

1278

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):126-131.

Keywords

przetarcie elektrod wewnątrzsercowych
długotrwała stymulacja serca
powikłania stymulacji serca
przezżylne usuwanie elektrod

Authors

Andrzej Kutarski
Barbara Małecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl