open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Doświadczenia ośrodka lubelskiego w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - analiza ostatnich 3 lat

Andrzej Kutarski, Radosław Pietura
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):118-125.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono 3-letnie doświadczenia zespołu lekarzy z kilku ośrodków w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów z terenu całego kraju, wykonywanych w Lublinie. We wstępie omówiono wcześniejsze, ponad 25-letnie doświadczenia. Szczegółowa analiza dotyczy usunięć elektrod z ostatnich 3 lat, od kiedy jest prowadzony szczegółowy rejestr. Z analizy wynika niemal 100-procentowa ostateczna efektywność zabiegów i akceptowalny odsetek powikłań (< 5%). Procedura przezskórnego usuwania wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych składa się z kilku uzupełniających się technik. Chociaż podstawowy dostęp podobojczykowy pozwala na kompletne usunięcie większości elektrod, to zastosowanie technik alternatywnych (dostęp udowy, zestaw koszyków, cewników typu lasso) jest niezbędne do dokończenia poniżej 10% zabiegów, zaś współpraca z doświadczonym radiologiem interwencyjnym i dobrze wyposażona pracownia radiologiczna są potrzebne do wykonania kilku procent zabiegów. Bardzo istotne jest zabezpieczenie zabiegów przezżylnego usuwania elektrod przez pozostający w gotowości operacyjnej zespół kardiochirurgiczny.

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono 3-letnie doświadczenia zespołu lekarzy z kilku ośrodków w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów z terenu całego kraju, wykonywanych w Lublinie. We wstępie omówiono wcześniejsze, ponad 25-letnie doświadczenia. Szczegółowa analiza dotyczy usunięć elektrod z ostatnich 3 lat, od kiedy jest prowadzony szczegółowy rejestr. Z analizy wynika niemal 100-procentowa ostateczna efektywność zabiegów i akceptowalny odsetek powikłań (< 5%). Procedura przezskórnego usuwania wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych składa się z kilku uzupełniających się technik. Chociaż podstawowy dostęp podobojczykowy pozwala na kompletne usunięcie większości elektrod, to zastosowanie technik alternatywnych (dostęp udowy, zestaw koszyków, cewników typu lasso) jest niezbędne do dokończenia poniżej 10% zabiegów, zaś współpraca z doświadczonym radiologiem interwencyjnym i dobrze wyposażona pracownia radiologiczna są potrzebne do wykonania kilku procent zabiegów. Bardzo istotne jest zabezpieczenie zabiegów przezżylnego usuwania elektrod przez pozostający w gotowości operacyjnej zespół kardiochirurgiczny.
Get Citation

Keywords

przezżylne usuwanie elektrod — metody; wyniki; powikłania; komplikacje techniczne

About this article
Title

Doświadczenia ośrodka lubelskiego w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - analiza ostatnich 3 lat

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

118-125

Published online

2009-02-25

Page views

514

Article views/downloads

2020

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):118-125.

Keywords

przezżylne usuwanie elektrod — metody
wyniki
powikłania
komplikacje techniczne

Authors

Andrzej Kutarski
Radosław Pietura

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl