open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Przezżylne usuwanie elektrod - wprowadzenie do procedury

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):108-113.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zarys wykładu wprowadzającego w technikę przezżylnego usuwania elektrod. Kwalifikacji do zabiegu dokonywano na podstawie aktualnych zaleceń opracowanych w 2000 roku przez NASPE. Autorzy zaprezentowali doświadczenia własne obejmujące zastosowane indywidualnie oryginalne manewry, z wykorzystaniem oferowanego na rynku instrumentarium. Omówiono najbardziej typowe trudności techniczne w przewidywanych warunkach anatomicznych oraz możliwe powikłania. Podkreślono konieczność zabezpieczenia zabiegów przezżylnego usuwania elektrod przez zespół kardiochirurgiczny pozostający w gotowości operacyjnej.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zarys wykładu wprowadzającego w technikę przezżylnego usuwania elektrod. Kwalifikacji do zabiegu dokonywano na podstawie aktualnych zaleceń opracowanych w 2000 roku przez NASPE. Autorzy zaprezentowali doświadczenia własne obejmujące zastosowane indywidualnie oryginalne manewry, z wykorzystaniem oferowanego na rynku instrumentarium. Omówiono najbardziej typowe trudności techniczne w przewidywanych warunkach anatomicznych oraz możliwe powikłania. Podkreślono konieczność zabezpieczenia zabiegów przezżylnego usuwania elektrod przez zespół kardiochirurgiczny pozostający w gotowości operacyjnej.
Get Citation

Keywords

przezżylne usuwanie elektrod; długotrwała stymulacja serca

About this article
Title

Przezżylne usuwanie elektrod - wprowadzenie do procedury

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

108-113

Published online

2009-02-25

Page views

624

Article views/downloads

1763

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):108-113.

Keywords

przezżylne usuwanie elektrod
długotrwała stymulacja serca

Authors

Barbara Małecka
Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl